Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

22.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/164/2006Limanowa, dnia 23.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 16.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/137/2006Limanowa, dnia 17.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 26.07.2006 Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy Limanowa polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowej części subwencji oświatowej dla gminy z przeznaczeniem na wydatki bie�... 25.07.2006 INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2006/2007 można składać do dnia 15 września 2006r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół. Odpowiednie druki wniosków można odbierać po 15 sierpnia w pok. Nr 31. D... 25.07.2006 Informacja do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników Artykuł 70b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 145, poz. 1532) mówi iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysłu... 24.07.2006 7 miejsce gminy Limanowa w rankingu samorządów Gmina Limanowa zajęła 7 miejsce w rankingu samorządów ogłoszonym przez Rzeczpospolitą w dniu 20 lipca 2006 r. w siedzibie redakcji w Warszawie.Ranking został ogłoszony po wnikliwym przestudiowaniu finansów gminy za 2005 r. Nagr... 11.06.2006 Zawiadomienie Mieszkańcy Gminy Organizacje pozarządowe Przystępując do realizacji zadania 3.1 - Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych - w ramach kontynuacji akcji Przejrzysta Polska zwracamy się o wsp... 04.06.2006 DYPLOM DLA URZĘDU GMINY W dniu 3 czerwca 2006 r. w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie nastąpiło ogłoszenie wyników II edycji Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce". Nasz Urząd Gminy za zgłoszone rozwiązanie zarządcze pod nazwą "Katalog usł... 01.06.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/75/2006Limanowa, dnia 02.06.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z... 29.05.2006 Wójt Gminy - Władysław Pazdan wyróżniony w konkursie Europejczyk 2005 r. Kapituła Konkursu Europejczyk Roku 2005 przyznała w bieżącym roku po raz pierwszy, tytuły Europejczyk Roku 2005.Tytuły otrzymały osoby, które odniosły wybitne sukcesy w zakresie zbliżania i współpracy narodów i państw Euro... 28.05.2006 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2006 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne... 23.05.2006 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Limanowa ogłasza kolejną edycję konkursu pt. "Piękno wokół nas" - na estetycznie i najładniej urządzone i zagospodarowane otoczenie swojego miejsca zamieszkania. Konkurs adresowany jest do tych właścicieli nierucho... 05.05.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/75/2006Limanowa, dnia 24.04.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z... 24.04.2006 XXXVI sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, której zasadniczym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2005 r. i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Udzielenie absolutorium poprzedzone było analizą i oc... 19.04.2006 Zawiadomienie Nasz znak: ROEG - 7627/08/2006Limanowa, dnia 20 kwietnia 2006 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Jt w Dz.U z 2000, nr 98, poz.1071), w związk... 06.04.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/65/2006Limanowa, dnia 5.04.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam, że z d... 27.03.2006 Informacja o sesji Rady Gminy W dniu 28 marca 2006 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy odbyła się, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych środków z części subwencji oświatowej dla gminy oraz na pomo... 16.03.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/37/2006Limanowa, dnia 7.03.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z ... 16.03.2006 Puchar po raz drugi Gmina Limanowa za 2005 r. zdobyła 9 miejsce w rankingu gmin prowadzonym od 3 lat przez Związek Powiatów Polskich uzyskując w sumie 1632 punkty. Nasza gmina jest jedyną gminą w województwie małopolskim, która już po raz drugi z... 05.03.2006 Osiągnięto przejrzystość w działaniu Na początku 2005 r. Wójt Gminy wraz z kadrą kierowniczą urzędu postanowili wziąć udział w akcji "Przejrzysta Polska". Celem akcji było pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz poprawa jakości życia publicznego. Akcja prowadz... 19.02.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/31/2006Limanowa, dnia 15.02.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z... 30.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/7/2006Limanowa, dnia 25.01.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam, że z d... 24.01.2006 OBWIESZCZENIE Limanowa, dnia 25.01.2006 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXIV/180/2001 z dnia 31 maja 2001 r. Na podstawie art.... 22.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/174/2005Limanowa, dnia 10.01.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 10.01.2006 DECYZJA NR 9/05 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY LIMANOWALimanowa, dnia 30.12.2005 r.Znak sprawy: GA.7331/118/04 DECYZJA NR 9/05 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 50 ust. l, art. 54 w związku z art. 51 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 marc...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne