Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

30.03.2005 Posiedzenie Komisji Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dokonano oceny budżetu gminy za 2004 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i przeprowadzeniu dyskusji Komisja stosunkiem głosów 4 za i 1 g... 27.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmiany uchwalonych planów odnowy wsi na plany rozwoju wsi po przyjęciu ich przez zebranie wiejskie wsi: Młynne, Mordarka i Pisarzowa. Zmiana nastąpiła w zw... 02.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym tematem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy Limanowa na 2005 r. Sesja budżetowa poprzedzona była odbyciem resortowych posiedzeń komisji rad... 01.02.2005 Długoletnie pożycie małżeńskie W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie".Aktu wręczenia medali parom, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej dokonali: Poseł ... 01.02.2005 Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego W Urzędzie Gminy odbyło się połączone posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na którym dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2005 r.Po zapoznani... 31.01.2005 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2005 r. w zakresie oświaty, kultury... 11.01.2005 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy odbyła się narada sołtysów, na której dokonano podsumowania realizacji zadań gospodarczych na terenie poszczególnych wsi gminy w 2004 r. oraz omówiono najważniejsze zamierzenia gospodarcze planowane do realiza... 29.12.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu kredytów budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami zgodnie z wykonanymi zadaniami w tych działach.... 06.12.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie podatków lokalnych i opłat oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 r., a także dokonanie zmian w budżeci... 08.11.2004 Laur Edukacji Samorządowej Urząd Gminy Limanowa uzyskał wyróżnienie w II Edycji Konkursu o "Laur Edukacji Samorządowej" w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. ... 27.10.2004 Wójt Gminy laureatem plebiscytu o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski W V Plebiscycie im. Wincentego Witosa o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski czytelnicy Gazety Krakowskiej zgłosili 64 gospodarzy małopolskich gmin, którzy otrzymali łącznie 53 235 ważnych głosów. Wśród uhonorowanych kapelusz... 10.10.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie planów odnowy wsi na lata 2004 - 2013 w odniesieniu do wsi: Męcina, Młynne, Mordarka, Pasierbiec i Pisarzowa.W trakcie se... 10.10.2004 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Znak: GA 7333/332/99/03/04                      Limanowa, dnia 12 października 2004r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zg... 30.08.2004 Sesja Rady Gminy W Zespole Szkół w Mordarce odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym punktem porządku obrad było wysłuchanie informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Analiza realizacji budżetu na sesji popr... 05.08.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Limanowa poświęcona omówieniu spraw związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Gminy.Intensywne opady deszczu, jakie dotknęły Gminę Limanowa w dni... 01.08.2004 Skutki ulewy Intensywne opady deszczu, jakie dotknęły gminę Limanowa w dniach 28 - 30 lipca br., spowodowały szereg strat w infrastrukturze gminnej.Uszkodzona została nawierzchnia niektórych dróg gminnych, zniszczone zostały mostki, kładki ... 12.07.2004 Gmina Limanowa laureatem konkursu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" Gmina Limanowa zdobyła pierwsze miejsce w III edycji rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. Równocześnie została uznana za najlepszą w kategorii "komunikacja społeczna i partycypacja mieszkańców" oraz w kategorii "or... 11.07.2004 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. /Dz. U. Nr 80 poz. 717 / o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Limanowa informuje, że z dniem 8.07.2004 r. wszczęto postępowanie na wniosek Wielobranżowe... 01.07.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 1 lipca 2004 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Limanowa, na której dokonano zmian w budżecie gminy, które polegały na wprowadzeniu do budżetu dotacji otrzymanych na realizację zadań oświatowy... 13.06.2004 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego Wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego ... 07.06.2004 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XX sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy oraz ustalono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w związku ze składanymi wnioskami do ZPORR obejmują... 19.05.2004 Sesja Rady Gminy W dniu 20 maja 2004 r. w gminie Limanowa odbyła się XIX sesja Rady Gminy, której głównym celem było uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Limanowa na lata 2004 - 2013.Plan ten jest jednym z załączników przy ubieganiu się o ... 29.04.2004 Sesja Rady Gminy Rada Gminy na sesji odbytej w dniu 29 kwietnia br. stosunkiem głosów 17 za i 4 wstrzymujących się udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone by... 15.04.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XVII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzaniu otrzymanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz oświetlenie dróg.Ponadto dokonano zmian... 24.03.2004 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.W wyniku przeprowadzonej analizy i dyskusji Komisja Rewizyjna jednogło...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne