A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odpady komunalne


Od stycznia 2021roku wszyscy mieszkańcy gminy Limanowa – bez wyjątku – są zobowiązani segregować śmieci. To następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji, tym samym nieprzestrzeganie ustawy, będzie naliczenie 2-krotnie wyższej stawki za odpady.
 
Mając na względzie konieczność wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 10 grudnia 2020 roku Rada Gminy Limanowa przyjęła pakiet uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Limanowa.
 
Wdrożenie w życie nowych przepisów lokalnych związane jest głównie z obowiązkiem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych, czyli obecnie każda osoba powinna segregować wytworzone odpady komunalne - nie ma możliwości niesegregowania odpadów!

 
To efekt znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której selektywne zbieranie odpadów komunalnych to już nie wybór, a konieczność.
W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, mieszkańcy gminy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Limanowa nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku.

Nowe druki deklaracji śmieciowych można podbrać poniżej artykułu ( załącznik)   jak również odebrać w Urzędzie Gminy Limanowa.

 
Niestety, ze względu na stale rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz corocznie wzrastającą cenę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną, powstała konieczność zwiększenia stawek opłat śmieciowych.
 
Należy pamiętać, iż zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Od stycznia 2021 r obowiązywać będzie jedna stawka dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy segregują odpady komunalne: 16,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie.
Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana  dwukrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby.
 
ULGA ZA KOMPOSTOWNIK
 
Od nowego 2021 roku można także skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne we własnych kompostownikach przydomowych.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki stanowiącej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach przed posesję, ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

 
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 roku:
 
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30