Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny
Od dnia 16 czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej  realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód w rodzinie.
 
 • wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, ul Matki Boskiej Bolesnej 18B, pokój nr 23, w godzinach od 8: 00 do 15:00. Druki wniosków można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej lub pobrać ze strony internetowej.
 • beneficjentami programu mogą być członkowie rodziny wielodzietnej, co najmniej z trójką dzieci (3+) w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej tj:
  • w przypadku rodzica i małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinie wielodzietnej na podstawie programu jest zamieszczony i aktualizowany na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia.

Pozostałe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej lub pod numerem tel. (18) 337 36 57.

Przypomniamy, iż Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka, mogą od 09 czerwca 2021r., wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRPiPS:
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr
 
Informacja o wyświetlaniu KDr mObywatel, została także zamieszczona na profilu MRPIPS na portalu Facebook.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne