Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Jubileusz 25-lecia istnienia zespołu regionalnego „Mali Męcinianie”

13.06.2024
Już od ćwierć wieku kolejne pokolenia członków zespołu „Mali Męcinianie” ubogacają życie kulturalne naszej Małej Ojczyzny i regionu. W swoich programach artystycznych prezentują folklor Lachów Limanowskich i Lachów Sądeckich.

12 czerwca miały miejsce obchody jubileuszowe „Małych Męcinian”. Uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły Grzegorz Krzak. W swoim wystąpieniu powitał zaproszonych gości oraz podkreślił wkład zespołu w życie kulturalne regionu. Przemówienie było też sposobnością do podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania „Małych Męcinian” i przez lata wspierali zespół, dbając zarówno o stronę artystyczną, jak i materialną.
 

 
Gośćmi honorowymi uroczystości byli inicjatorzy powstania zespołu – emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie, a obecnie prezes stowarzyszenia „Mali Męcinianie”, Maria Lupa oraz Józef Oleksy, wiceprezes. Jubileusz swoją obecnością zaszczyli również Bernard Król – były kapelmistrz i współtwórca zespołu oraz pozostali członkowie stowarzyszenia: Jadwiga Kuczaj – wieloletni opiekun artystyczny i instruktor zespołu oraz Jolanta Kurczab .
 

 
Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć także przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, Starosty Powiatu Limanowskiego Mieczysława Urygi, Członka Zarządu Rady Powiatu Limanowskiego Wojciecha Włodarczyka, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyty Król, Kierownika Wydziału Kultury i Promocji Wojciecha Korabika oraz Radnej Gminy Limanowa Iwony Kuzak-Stachowicz. Dyrektor powitał również Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie Bogdana Woźniaka, proboszcza parafii Męcina ks. Witolda Machalskiego, przedstawicieli Rady Rodziców Anetę Oleksy-Gębczyk oraz Grażynę Wastag, a także obecnych instruktorów i nauczycieli „Małych Męcinian”: Barbarę Sławecką – kierownika zespołu oraz Władysława Michurę pełniącego rolę kapelmistrza. Kończąc pierwszą część wystąpienia, Dyrektor złożył również ukłon w stronę głównych sponsorów –Haliny i Dariusza Lupów oraz Emilii i Sebastiana Lupów – którzy ze względów osobistych i biznesowych nie mogli wziąć udziału w uroczystości.
 

 
Następnie przyszedł czas na występ jubilatów. Na scenie pojawili się absolwenci szkoły  - Gabriela i Piotr - będący przez wiele lat członkami „Małych Męcinian”. Przedstawili oni pokrótce historię oraz dorobek artystyczny poparty pokazem multimedialnym, na którym zostały uchwycone najważniejsze i niezapomniane chwile. Publiczność miała okazję usłyszeć kilka anegdot związanych z występami oraz wyjazdami zespołu. Po wystąpieniu Gabrieli i Piotra  na scenie zagościli obecni członkowie „Małych Męcinian”, prezentując program artystyczny pt. „Na polanie”. Na tle wiejskiego ogródka i brzozowego zagajnika przedstawili tradycyjne tańce oraz pieśni ludowe, przeplatając je scenkami rodzajowymi popularyzującymi folklor naszego regionu. Punktem kulminacyjnym występu było odśpiewanie specjalnie na tę okazję napisanej piosenki. Szczególne wzruszenie wśród publiczności wywołała strofa: „Nie zaginie tradycja, bo ją w sercu nosimy, bo już dwadzieścia pięć lat po świecie ją sławimy”. Występ dzieci spotkał się z wielkim aplauzem publiczności, która gromkimi brawami doceniła umiejętności i zaangażowanie młodych artystów. Na podziw zasługiwała także świetnie opracowana choreografia, która stworzyła okazję do zaprezentowania wielobarwności strojów oraz bogactwa kultury regionu.
 

 
Zwieńczeniem części artystycznej był występ absolwentów, którzy zaprezentowali tańce ludowe: sztajera, polkę z przytupem oraz suwana.  W krótkiej rozmowie międzypokoleniowej byli członkowie z nostalgią i rozrzewnieniem wspominali wspólnie spędzony czas w szeregach zespołu. Następnie, dając dobry przykład swoim następcom, odtańczyli i wyśpiewali najbardziej popularne utwory ludowe. Po czym na scenę, jak nakazuje tradycja, przy gromkich brawach śpiewie wwieziono zamówiony specjalnie na tę okazję okolicznościowy tort.
 

 
Jubileusz to wydarzenie stwarzające niewątpliwie dogodną możliwość do wyrażenia wdzięczności. Po części artystycznej wręczono, szczególnie zasłużonym dla zespołu gościom, prezenty w postaci okolicznościowych statuetek oraz nowej płyty „Małych Męcinian” pt. To nasze śpiewanie nigdy nie zaginie Ani na wiyrszycku ani na dolinie”. Warto zaznaczyć, że jubileuszowa płyta CD została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Limanowa oraz Starosty Powiatu Limanowskiego.
 Na scenę zostali zaproszeni ci, którzy przez wiele lat opiekowali się i patronowali zespołowi, mając na uwadze jego dobro i rozwój. Uhonorowani zostali: Dyrektor Maria Lupa, Barbara Sławecka, Jadwiga Kuczaj, Józef Oleksy oraz Władysław Michura. Przedstawiciele „Małych Męcinian” natomiast podziękowali Dyrektorowi Grzegorzowi Krzakowi za kontynuację dzieła zapoczątkowanego 25 lat temu i  stwarzanie sprzyjających warunków do rozwijania talentów.
 

 
Ostatnim punktem obchodów były przemówienia zaproszonych gości. Oprócz zwyczajowych podziękowań, na ręce prezesa stowarzyszenia Marii Lupy, włodarze gminy i powiatu złożyli listy gratulacyjne oraz słodkie upominki dla młodzieży.
Natomiast Iwona Kuzak-Stachowicz, prezes stowarzyszenia „Dla Męciny”, przekazała członkom zespołu voucher na organizacje wycieczki do Kielc.
Po uroczystości goście, przechodząc przez szkolny hol na parterze, mogli zapoznać się z bogatym dorobkiem zespołu. Na korytarzu bowiem zorganizowana została wystawa dokumentująca 25 lat działalności. Można było obejrzeć fotografie z różnych występów i pobytów zagranicznych, przejrzeć kroniki, a także podziwiać trofea w postaci pamiątkowych tablic bądź statuetek. Wszyscy oglądający tę okolicznościową wystawę byli pod ogromnym wrażeniem ilości oraz różnorodności zdobytych nagród.
 

 
Harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka możliwy jest tylko dzięki głębokiemu zakorzenieniu w kulturze. I właśnie do kultury przywiązywał ogromną wagę również patron szkoły święty Jan Paweł II, o czym świadczą jego słowa: „Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu”.
Żywimy nadzieję, że ta idea będzie przyświecać członkom zespołu „Mali Męcinianie” co najmniej przez kolejne ćwierćwiecze, a ludowe melodie wykonywane przez następne pokolenia będą rozbrzmiewać nie tylko w Męcinie i okolicach, ale także poza granicami naszego kraju.


Liczba wyświetleń: 673
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne