A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Limanowa ogłasza rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Przedmiot konsultacji:
„Roczny Program Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 9 października 2017 r.
Czas zakończenia konsultacji: 16 października 2017 r.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminie Limanowa, mogą zapoznać się z projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” w załączniku poniżej lub w BIP w zakładce "Organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, w godzinach pracy Urzędu.
 
Opinie i uwagi dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” należy zgłaszać korzystając z poniższego Formularza konsultacji drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] oraz osobiście w pok. nr 30 w Urzędzie Gminy Limanowa w godzinach 7.30-15.30.
 
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30