Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"Szkoła dla rodziców” szansą na integrację w środowisku lokalnym

09.07.2024
Dnia 3 lipca 2024 r. zostało podpisane przez Gminę Limanowa ze Skarbem Państwa– Wojewodą Małopolskim - Porozumienie na realizację zadania pn. „Szkoła dla rodziców” szansą na integrację w środowisku lokalnym”.

W ramach Porozumienia Wojewoda Małopolski przekazuje Gminie Limanowa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 190/2020 Rady Ministrów  z dnia 21 grudnia 2020 r. Gmina Limanowa zapewnia wkład własny w wysokości 2.000,00 zł.

Celem dotacji jest zatrudnienie psychologa, który poprowadzi 10 warsztatów – łącznie 40 godzin dydaktycznych - skierowanych do rodziców, zwłaszcza kobiet romskich. Efektem realizacji dotowanego zadania będzie wsparcie rodziców w codziennych kontaktach z dziećmi i pogłębienie więzi rodzinnych.

Warsztaty w ramach „Szkoły dla rodziców” będą przeprowadzane w Świetlicy Romskiej w Koszarach, która zostanie udostępniona Gminie na czas realizacji zadania przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zadanie będzie realizowane od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Realizatorem zadania z ramienia Gminy Limanowa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.

Zadanie jest realizowane dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.


 

Liczba wyświetleń: 198
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne