A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ścieki i woda

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wójt Gminy Limanowa  w drodze zarządzenia Nr 122/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmienia stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 

Szczegółowe wysokości cen i stawek opłat w poszczególnych okresach przedstawiają zamieszczone poniżej tabele.


 
Opłata za wodę naliczana jest na podstawie odczytu wodomierza, którego dokonuje konserwator. Fakturę za zużytą wodę mieszkańcy otrzymują co kwartał.
 
Opłaty za odprowadzanie ścieków naliczane są dla gospodarstw domowych w oparciu o  ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo, natomiast dla innych podmiotów jak szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa itp. opłaty naliczane będą wg odczytu liczników, których dokona konserwator.
 
Mieszkańcy mogą dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy Limanowa lub na konto Urzędu Gminy Limanowa: 40 8804 0000 0000 0000 0723 0053. Sołtysi nie przyjmują opłat za wodę i ścieki.
 
Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z umową w przypadku zmiany liczby osób Odbiorca usług jest zobowiązany do poinformowania Urzędu w terminie 7 dni od daty zmiany, w celu dokonania korekty miesięcznej opłaty.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy Limanowa pod nr tel.: (18) 263-00-43.
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30