Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ścieki i woda

 
Informacja w sprawie zmiany cen i stawek za wodę i ścieki
 
Informujemy, że z dniem 23.03.2022 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikające z decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, znak: KR.RZT.70.6.2022. Poniżej przedstawia się tabele z nowymi opłatami na kolejne 3 lata  obowiązywania taryf.Dodatkowe informacje:
  1. Opłata za wodę naliczana jest na podstawie odczytu wodomierza. Fakturę za zużytą wodę mieszkańcy otrzymują co kwartał.
  2. Opłaty za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych naliczane są w oparciu o ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo, natomiast dla pozostałych podmiotów opłaty naliczane są wg odczytu liczników.
  3. Mieszkańcy mogą dokonywać wpłat na indywidualne konta bankowe. Numery kont bankowych zostały przypisane odrębnie dla każdego odbiorcy usług. Każdy z odbiorców otrzymał uprzednio powiadomienie o swoim indywidualnym koncie bankowym.
  4. W przypadku zmiany liczby osób odbiorca usług jest zobowiązany w terminie 7 dni od zmiany do poinformowania Urzędu o tym fakcie, w celu dokonania korekty miesięcznej opłaty.
  5. W przypadku pytań uprasza się o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy Limanowa pod nr tel.: 18 2630043.
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne