Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór zgłoszeń na wykonawców instalacji gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

15.03.2021
Pamiętaj: wykonanie oceny energetycznej budynku przez Urząd jest bezpłatne

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/pamietaj-wykonanie-oceny-energetycznej-budynku-przez-urzad-jest-bezplatne

Uprzejmie informujemy, że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków  wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie w swoich Gminach.  

Obecnie UMWM nie wykonuje ocen energetycznych na terenie Gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Subregionu Małopolski Zachodniej i Subregionu Sądeckiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Trwa procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który będzie wykonywał oceny energetycznie na przedmiotowych obszarach. Wykonywanie ocen energetycznych zostanie wznowione w czerwcu br. Gminy zostaną poinformowane o dokładnym terminie realizacji ocen energetycznych na ich terenie.  Audytorzy/Ankieterzy działający na zlecenie UMWM posiadają identyfikatory wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 
W związku z realizacją programu wymiany kotłów pn.:

1) „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę”

2) „Redukcja emisji zanieczyszczeń  do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na źródła wykorzystujące paliwa stałe”Informujemy o możliwości zgłaszania się wykonawców instalacji gazowych,c.o. i c.w.u.
 
Wykonawcy spełniający wymogi programu, zgodne z załącznikami do dokumentu „Zgłoszenie wykonawcy” (załączniki  do pobrania poniżej) - mogą przesyłać swoje zgłoszenie na adres : [email protected].

Zweryfikowane firmy spełniające kryteria zostaną umieszczone na liście wykonawców, z której będą korzystać beneficjenci programu - celem indywidualnego wyboru instalatora.
Listy wykonawców będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Nabór zgłoszeń - ciągły , w okresie realizacji programu.

Operator Projektu -  mgr inż. Rafał Chudy
tel.: 603 695 501
e-mail: [email protected]

Lista zakwalifikowanych wykonawców wg stanu na dzień 3 sierpnia 2020 r. ( wymiana kotłów na kotły gazowe i na biomasę):
Lista zakwalifikowanych wykonawców wg stanu na dzień 8 września 2020 r. (wymiana kotłów na paliwa stałe):Poniżej konieczne załączniki - część dotyczy zgłaszających się wykonawców zadań, a część - mieszkańców u których wykonywane będę inwestycje. Poniżej także załączniki prezentujące proces realizacji programów - po spotkaniach z mieszkańcami.

Uwaga! W związku ze zmianą numerów telefonów w Urzędzie Gminy Limanowa  - w sprawie wymiany pieców węglowych na gazowe proszę o kontakt pod nr 18 3372-252 wew.136 lub 138.
 


Liczba wyświetleń: 16544
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne