Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wnioski o dożywianie dzieci w szkole - 2024 r.

05.07.2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci (posiłek) w szkole na rok szkolny 2024/2025 - od września do 31 grudnia 2024 r. Aby realizacja świadczenia była możliwa już we wrześniu 2024 r., wniosek należy złożyć najpóźniej w sierpniu 2024 r. Wnioski złożone we wrześniu 2024 r. i później, będą rozpatrywane na bieżąco.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program, którego celem jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten został przyjęty rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, ustanowionym uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).

W ramach programu udziela się wsparcia w szczególności:
 
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, problemem uzależnień, itp.)

Kryterium dochodowe, uprawniające w Gminie Limanowa do w/w formy pomocy, jak i do świadczenia pieniężnego na zakup żywności wynosi 200% kryterium dochodowego, przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1200,00 zł na osobę w przypadku osoby w rodzinie i 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu", na lata 2024 - 2028.

Więcej informacji o programie w zakładce "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa" - poniżej link: https://gopslimanowa.naszops.pl/projekty-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 18 33 73 657.

Liczba wyświetleń: 341
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne