A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/21W sezonie zimowym 2020/2021 drogi gminne na terenie Gminy Limanowa odśnieżane są przez następujących wykonawców:  
 
1. Łososina Górna – Pasierbiec – Młynne, Kisielówka Dolna do Szelca, Piekiełko – Kisielówka OSP, Pasierbiec Mroczkówka, Koszary – Łososina Górna, Młynne – Łososina Górna (do mostu)
Łączna długość: 14 700 m.
WYKONAWCA: F.H.U. Kęska, Młynne 125, 34-600 Limanowa
 
2. Kisielówka Sowińskie – OSP – Pasierbiec – Stara Karczma – Rupniów Kokoczki, Pasierbiec Wierzch Góry, Łososina Górna Ubocz, Bałażówka Poza Górę – Bałażówka do świetlicy, Walowa Góra droga główna, od Bałażówki do świetlicy i kamieniołomu, Rupniów Marna Wieś
Łączna długość: 14 450 m
WYKONAWCA: Dariusz Polański, Rupniów 317,  34-652 Nowe Rybie

 
3. Młynne – Makowica, Młynne Królikówka, Młynne Załpa, Młynne Zagrody, Makowica Wieś, Młynne Rola, Młynne Młyn, Makowica Wierzchowina, Młynne Padoły, Łososina Górna Dzielec
Łączna długość: 14 500 m
WYKONAWCA: F.H.U. Kęska, Młynne 125, 34-600 Limanowa
 
4. Stara Wieś Leśniówka, Stara Wieś Ćwikówka, Stara Wieś Golców Wodykówka, Stara Wieś Podlipowe, Stara Wieś Wola Rola, Stara Wieś Dutkówka, Stara Wieś Wojtasówka, Stara Wieś Kamerdynówka, Stara Wieś Skorupowka, Stara Wieś Leśniczówka Setlak, Stara Wieś Łąki
Łączna długość: 14 650 m
WYKONAWCA: F.H.U. „MTK” Grażyna Mrożek, 34-600 Limanowa, Stara Wieś 1054


5. Kłodne szkoła, Sośliny, Klenie,Kłodne Głębokie, Paściak, Męcina Zakrętek
Łączna długość: 12 300 m
WYKONAWCA: Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa


6. Męcina Miczaki – do Kamieniołomu, Męcina Podgórze, Męcina Łęgi, Męcina Szczepieniec
Łączna długość: 7 400 m
WYKONAWCA: HAS-CARS Hasior Stanisław, Wysokie 164, 34-600 Limanowa


7. Męcina Wysokie, Wysokie Karczkówka, Wysokie Długołęka, Wysokie Padoły, Wysokie Przyszowa
Łączna długość: 8 500 m
WYKONAWCA: HAS-CARS Hasior Stanisław, Wysokie 164, 34-600 Limanowa


8. Kanina Przyszowa, Kanina Berdychów
Łączna długość: 1 900 m
WYKONAWCA: HAS-CARS Hasior Stanisław, Wysokie 164, 34-600 Limanowa


9. Nowe Rybie Kamionna, Nowe Rybie Stawiska do Krzyża i Klimy, Nowe Rybie Podłupiska, Podogrodami Centrum K.R. Szyk , Stare Rybie Rdzawa, Stare Rybie do Widomskiego, Stare Rybie Szkoła Podgórze, Rupniów Pańskie, Rupniów Bednarki                                                                 
 Łączna długość: 19 800 m
WYKONAWCA: Dariusz Polański, Rupniów 317,  34-652 Nowe Rybie

10. Sowliny Kącina, od ul.  Moczarki, od ul. Willowej, Sowliny Bulandówka, Sowliny Bzdyczka, Sowliny Czachurówka
Łączna długość: 8 450 m
WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowa MITEX, Import-Eksport Mieczysław Błaszczyk, Łukowica 362, 34-606 Łukowica, Oddział Stara Wieś


11. Lipowe od ul. Biedronia do ul. Krakowskiej, Stara Wieś – Lipowe, Lipowe od ul. Grunwaldzkiej przez Lipowe Słopnickie do granicy Słopnic
Łączna długość: 6 500 m
WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowa MITEX, Import-Eksport Mieczysław Błaszczyk, Łukowica 362, 34-606 Łukowica, Oddział Stara Wieś
 
12. Siekierczyna I – Stara Wieś Majeż – Siekierczyna – Limanowa do ul. Walecznych, Siekierczyna – Kuźnia, Siekierczyna Szkoła Jabłoniec, Siekierczyna k. Wojtasa, Siekierczyna – Raszowki – Jabłoniec, Stara Wieś II – Morgi – Opalona, Siekierczyna – Podokowaniec, Siekierczyna Dwór, Siekierczyna Rondo – Lisia Góra Morgi
Łączna długość: 22 150 m
WYKONAWCA: Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
 
13. Mordarka – Sarczyn – Limanowa od ul. Polnej – Kopciówka, Mordarka do zbiornika, Pisarzowa – Stacja PKP – Góry Wyżne, Pisarzowa – Serafinowska, Pisarzowa – Dworska,
Łączna długość: 16 000 m
WYKONAWCA: Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
 
14. Pisarzowa Cajowska, Mordarka – Podjabłoniec, Mordarka do oczyszczalni, Mordarka za Kaimem, Pisarzowa Działy Męcina, Pisarzowa Płanki, Pisarzowa Łąki
Łączna długość: 9 400 m
WYKONAWCA: Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa

 
Z ramienia Gminy Limanowa do kontaktu z Wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie poszczególnych odcinków dróg gminnych jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji UG Limanowa, tel. 18 263 00 40 lub 18 263 00 24.
 
ZWROT PALIWA – sołtysi wraz z Radą Sołecką w uzgodnieniu z mieszkańcami, którzy wyrażają chęć oraz dysponują odpowiednim sprzętem, uzgadniają odśnieżanie dróg osiedlowych w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy odśnieżający w tej kategorii nie otrzymują wynagrodzenia w formie gotówki, a jedynie zwrot paliwa w wysokości ustalonej z Sołtysem i Radą Sołectwa.
Ten sposób odśnieżania odbywa na zasadzie pomocy międzysąsiedzkiej – nie ma charakteru zobowiązaniowego i roszczeniowego.

Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Limanowa odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej.
 
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30