Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/24

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ​NA TERENIE GMINY LIMANOWA W SEZONIE 2023/2024
 
 
NUMER ZADANIA PODSTAWOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA ODCINKACH WYKONAWCA
1 Łososina Górna – Pasierbiec – Młynne, Kisielówka Dolna do Szelca, Piekiełko – Kisielówka OSP, Pasierbiec Mroczkówka, Koszary – Łososina Górna, Młynne – Łososina Górna (do mostu)                                 
Łączna długość: 14 700 m
Firma Usługowa "Trans - Kop" Krzysztof Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
2 Kisielówka Sowińskie – OSP – Pasierbiec – Stara Karczma – Rupniów Kokoczki, Pasierbiec Wierzch Góry, Łososina Górna Ubocz, Bałażówka Poza Górę – Bałażówka do świetlicy, Walowa Góra droga główna, od Bałażówki do świetlicy i kamieniołomu, Rupniów Marna Wieś
Łączna długość: 14 450 m
Firma Usługowa "Trans - Kop" Krzysztof Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
3 Młynne – Makowica, Młynne Królikówka, Młynne Załpa, Młynne Zagrody, Makowica Wieś, Młynne Rola, Młynne Młyn, Makowica Wierzchowina, Młynne Padoły, Łososina Górna-Dzielec
Łączna długość: 14 500 m
Firma Usługowa "Trans - Kop" Krzysztof Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
4 Stara Wieś Leśniówka, Stara Wieś Ćwikówka, Stara Wieś Golców Wodykówka, Stara Wieś Podlipowe, Stara Wieś Wola Rola, Stara Wieś Dutkówka, Stara Wieś Wojtasówka, Stara Wieś Kamerdynówka, Stara Wieś Skorupówka, Stara Wieś Leśniczówka Setlak, Stara Wieś Łąki, Stara Wieś - Zakopane
Łączna długość: 16 650 m
Firma Handlowo-Usługowa MTK Grażyna Mrożek
Stara Wieś 1054
34-600 Limanowa
5 Kłodne szkoła, Sośliny, Klenie,Kłodne Głębokie, Paściak, Męcina Zakrętek
Łączna długość: 12 300 m
Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
6 Męcina Miczaki – do Kamieniołomu, Męcina Podgórze, Męcina Łęgi, Męcina Szczepieniec Łączna długość: 9 200 m F.H.U. Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
7 Męcina Wysokie, Wysokie Karczkówka, Wysokie Długołęka, Wysokie Padoły, Wysokie Przyszowa
Łączna długość: 8 500 m
F.H.U. Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
8 Kanina Przyszowa, Kanina Berdychów
Łączna długość: 1 900 m
Firma Usługowa Jakub Majda
Kanina 104
34-600 Limanowa
9 Nowe Rybie Kamionna, Nowe Rybie Stawiska do Krzyża i Klimy, Nowe Rybie Podłupiska, Podogrodami Centrum K.R. Szyk, Nowe Rybie Jaszczurówka, Stare Rybie Rdzawa, Stare Rybie do Widomskiego, Stare Rybie Szkoła Podgórze, Rupniów Pańskie, Rupniów Bednarki, Rupniów Łużny Działy, Rupniów k/stadionu, Nowe Rybie Jaszczurówka II (w kierunku Kamionnej)
 Łączna długość: 23 900 m
Firma Usługowa "Trans - Kop" Krzysztof Kęska
Młynne 125
34-600 Limanowa
10 Sowliny Kącina, od ul.  Moczarki, od ul. Willowej, Sowliny Bulandówka, Sowliny Bzdyczka, Sowliny Czachurówka
Łączna długość: 8 450 m
Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
11 Lipowe od ul. Biedronia do ul. Krakowskiej, Stara Wieś – Lipowe, Lipowe od ul. Grunwaldzkiej przez Lipowe Słopnickie do granicy Słopnic
Łączna długość: 6 500 m
Firma Handlowo-Usługowa „MITEX” Import-Eksport Mieczysław Błaszczyk
34-606 Łukowica 362, Oddział Stara Wieś
12 Siekierczyna I – Stara Wieś Majeż – Siekierczyna – Limanowa do ul. Walecznych, Siekierczyna – Kuźnia, Siekierczyna Szkoła Jabłoniec, Siekierczyna k. Wojtasa, Siekierczyna – Raszowki – Jabłoniec, Stara Wieś II – Morgi – Opalona, Siekierczyna – Podokowaniec, Siekierczyna Dwór,  Siekierczyna Rondo – Lisia Góra Morgi
Łączna długość: 22 150 m
Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
13 Mordarka – Sarczyn – Limanowa od ul. Polnej – Kopciówka, Mordarka do zbiornika, Pisarzowa – Stacja PKP – Góry Wyżne, Pisarzowa – Serafinowska, Pisarzowa – Dworska, Pisarzowa – Górkowska
Łączna długość: 16 000 m
Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
14 Mordarka – Podjabłoniec, Mordarka do oczyszczalni, Mordarka za Kaimem, Pisarzowa Działy Męcina, Pisarzowa Płanki, Pisarzowa Łąki, Pisarzowa Belonowska
Łączna długość: 9 400 m
Odśnieżanie sprzętem gminy Limanowa
 
Z ramienia Gminy Limanowa do kontaktu z Wykonawcami odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji UG Limanowa, tel. 18 263 00 40 oraz tel. 18 263 00 24.
Dla ww. dróg gminnych przyjęto V standard zimowego utrzymania, tj. jezdnia odśnieżona i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Mogą występować luźny i zajeżdżony śnieg oraz lokalne zaspy. W przypadku występujących opadów śniegu i deszczu oraz po ich ustaniu mogą pojawić się kilkugodzinne śliskość pośniegowa i gołoledź. Dopuszcza się także przerwy w komunikacji.
POZOSTAŁE DROGI GMINNE/ OSIEDLOWE

Dla pozostałych dróg gminnych/osiedlowych, jak w latach poprzednich istnieje możliwość objęcia ich odśnieżaniem za zwrot kosztów paliwa. Sołtysi wraz z Radą Sołecką w uzgodnieniu z mieszkańcami, którzy wyrażają chęć oraz dysponują odpowiednim sprzętem, uzgadniają odśnieżanie dróg osiedlowych w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy odśnieżający w tej kategorii nie otrzymują wynagrodzenia w formie gotówki, a jedynie zwrot paliwa w wysokości ustalonej z Sołtysem i Radą Sołecką. Ten sposób odśnieżania odbywa na zasadzie pomocy międzysąsiedzkiej oraz nie ma charakteru zobowiązaniowego i roszczeniowego.

DROGI POWIATOWE
Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Limanowa odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej,
tel. 18 337 23 81 lub 600 982 564, 530-739-251.
  
4

Pliki do pobrania

2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne