Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gmina Limanowa pozyskała 773 910,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

21.07.2022
Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, gmina Limanowa pozyskała grant w wysokości 773 910,00 zł.

W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. komputery stacjonarne, laptopy, sprzęt do serwerowni.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.


Liczba wyświetleń: 2564
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne