Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Historia


 

do 1772 r.   obszar obecnej gminy Limanowa należał do I Rzeczypospolitej. Po I rozbiorze Polski został włączony w skład państwa austriackiego przynależąc do Galicji.
 
1866 r.         w Galicji zaczęła obowiązywać ustawa gminna. Na obszarze współczesnej gminy Limanowa, w ramach powiatu limanowskiego funkcjonowało 17 gmin wiejskich.1918 r.        Polska odzyskała niepodległość,
 
1920 r.        dawną prowincję austriacką  Galicję podzielono na województwa, w tym krakowskie z powiatem limanowskim .W dalszym ciągu na obszarze obecnej gminy Limanowa, w ramach powiatu limanowskiego funkcjonowały gminy wiejskie według podziału z 1866 r.
 
1934 r.        powołano gminę Limanowa w ramach powiatu limanowskiego na mocy ustawy gminnej „ O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”, z 23 marca 1933 r.
 

1950 r.        zlikwidowano samorząd gminy, na mocy ustawy „O terenowych organach jednolitej władzy państwowej”, z 20 marca 1950 r.
 
1954 r.        wprowadzono nowy ustrój gromadzki. Na terenie obecnej gminy Limanowa, w latach 1954-1972, funkcjonowało 10 gromad: Rybie Nowe, Rupniów, Limanowa, Młynne, Mordarka, Stara Wieś, Pisarzowa, Siekierczyna, Męcina, Wysokie.
 
1973 r.        na mocy nowej reformy administracyjnej, powołano gminę Limanowa, w skład której weszło 10 sołectw: Kanina, Kłodne, Lipowe, Męcina, Mordarka, Pisarzowa, Siekierczyna, Stara Wieś, Wysokie.
 
1976 r.        do gminy Limanowa przyłączono funkcjonującą oddzielnie gminę Łososina Górna z sołectwami: Bałażówka, Kisielówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Nowe Rybie, Pasierbiec, Rupniów, Sowliny, Stare Rybie, Walowa Góra.
 
1990 r.        odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, pierwsze wolne wybory samorządowe, utworzono jednostkę samorządu terytorialnego: Miasto i Gminę Limanowa
 
1992 r.        w miejsce jednostki samorządu terytorialnego miasta – gminy Limanowa, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, z dnia 26 września 1991 r. jako dwa odrębne samorządy powstały: Miasto Limanowa i Gmina Limanowa.

Od 1992 r.  Gmina Limanowa funkcjonuje jako samodzielny samorząd z kodem terytorialnym 1207072 z siedzibą w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Bałażówka, Kanina, Kisielówka, Kłodne, Koszary, Lipowe, Łososina Górna, Makowica, Męcina, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec, Pisarzowa, Rupniów, Siekierczyna, Sowliny, Stare Rybie, Stara Wieś, Walowa Góra, Wysokie.


30-lecie
GMINY LIMANOWAW 1990 roku doszło do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Było to możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm kontraktowy 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym. Przywrócono wtedy rady miast i gmin oraz urząd burmistrza i wójta. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego w III RP, wybierano wtedy skład 2383 rad gmin, na terenie całego kraju.

W okres III Rzeczpospolitej Limanowa weszła jako jednostka miasto – gmina. Pierwsza Rada Miasta Limanowej musiała uporać się z wieloma zadaniami i trudnościami jakie wiązały się z przejściem z komunizmu do demokracji.
 
1 stycznia 1992 r. w miejsce jednostki samorządu terytorialnego miasta – gminy Limanowa, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, z dnia 26 września 1991 r. jako dwa odrębne samorządy powstały: Miasto Limanowa i Gmina Limanowa.

W lutym 1992 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do obu rad. Na pierwszej sesji Rady Gminy, dokonano wyboru przewodniczącego, którym został Józef Oleksy. Na wójta gminy Limanowa radni wybrali natomiast Bronisława Dutkę. Wybrano również pięcioosobowy Zarząd Gminy. Bronisław Dutka pozostał na stanowisku do 2001 r., do czasu kiedy został wybrany posłem na na Sejm RP. Kolejnym wójtem gminy Limanowa był Władysław Pazdan. Funkcję tę sprawował w latach 2001- 2018. W 2018 roku wójtem gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach samorządowych został Jan Skrzekut, który pełni tę funkcje do dziś.

W przeciągu 30 lat w samorządzie gminy pracowało pięciu wicewójtów: Władysław Pazdan, Jacenty Musiał, Franciszek Bieda, Marian Mąka, Wojciech Pazdan, dwóch przewodniczących Rady Gminy: Józef Oleksy i Stanisław Młyński oraz dwóch sekretarzy: Stanisław Odziomek i Marek Ziaja i dwóch skarbników: Ewa Król i Marcin Matras.


SIEDZIBA URZĘDU GMINYBudynek Urzędu Gminy, mieści się przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Zabudowa w stylu eklektycznym, jest typowym dla kosmopolitycznego charakteru budynków administracji austro-węgierskiej. W 1895 r. Maria Śmiałowska, zasobna żona limanowskiego działacza politycznego Stanisława Śmiałowskiego, kupiła w Limanowej dużą parcelę nieopodal rynku, przy ulicy, dziś ul. Matki Boskiej Bolesnej.  W 1904 r. Stanisław Śmiałowski z posagu żony, a po części na kredyt wybudował na tej parceli dużą piętrową kamienicę. Kosztowną w utrzymaniu i obciążoną kredytami kamienicę wynajął w 1906 r. na lat 10 Skarbowi Państwa, na siedzibę Starostwa Powiatowego w Limanowej. Ponieważ Śmiałowski został bankrutem wydając swoje pieniądze na rozwój kariery politycznej, w 1910 r. postanowił sprzedać kamienicę wraz z wielką parcelą o pow. 4440 m². Kontrakt sprzedaży budynku ostatecznie zawarto w marcu 1914 r. Nieruchomość została wpisana na rzecz Skarbu Państwa. Za czasów PRL-u, II RP oraz zaborów, była siedzibą Starostwa Powiatowego. Później Urzędu Miasta i Gminy, a od 1992 r. po dziś dzień siedzibą Urzędu Gminy Limanowa.
 
Źródło:
Sylwester Rękas, Gazeta Krakowska „Urzędnik państwowy, którego do bankructwa doprowadziła polityka”

 


ul.M.B.Bolesnej - czasy międzywojennebudynek Starostwa z lat czterdziestych fot. Archiwum Państwowedawna ulica Piłsudskiego - dzis ul.Matki Boskiej Bolesnejbudynek Urzędu Gminy - 1992 r.budynek Urzędu Miasta - 1992 r.ul.M.B.Bolesnej - 2009 r. Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne