Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

29.05.2006 Wójt Gminy - Władysław Pazdan wyróżniony w konkursie Europejczyk 2005 r. Kapituła Konkursu Europejczyk Roku 2005 przyznała w bieżącym roku po raz pierwszy, tytuły Europejczyk Roku 2005.Tytuły otrzymały osoby, które odniosły wybitne sukcesy w zakresie zbliżania i współpracy narodów i państw Euro... 28.05.2006 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2006 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne... 23.05.2006 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Limanowa ogłasza kolejną edycję konkursu pt. "Piękno wokół nas" - na estetycznie i najładniej urządzone i zagospodarowane otoczenie swojego miejsca zamieszkania. Konkurs adresowany jest do tych właścicieli nierucho... 05.05.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/75/2006Limanowa, dnia 24.04.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z... 24.04.2006 XXXVI sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, której zasadniczym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2005 r. i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Udzielenie absolutorium poprzedzone było analizą i oc... 19.04.2006 Zawiadomienie Nasz znak: ROEG - 7627/08/2006Limanowa, dnia 20 kwietnia 2006 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Jt w Dz.U z 2000, nr 98, poz.1071), w związk... 06.04.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/65/2006Limanowa, dnia 5.04.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam, że z d... 27.03.2006 Informacja o sesji Rady Gminy W dniu 28 marca 2006 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy odbyła się, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych środków z części subwencji oświatowej dla gminy oraz na pomo... 16.03.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/37/2006Limanowa, dnia 7.03.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z ... 16.03.2006 Puchar po raz drugi Gmina Limanowa za 2005 r. zdobyła 9 miejsce w rankingu gmin prowadzonym od 3 lat przez Związek Powiatów Polskich uzyskując w sumie 1632 punkty. Nasza gmina jest jedyną gminą w województwie małopolskim, która już po raz drugi z... 05.03.2006 Osiągnięto przejrzystość w działaniu Na początku 2005 r. Wójt Gminy wraz z kadrą kierowniczą urzędu postanowili wziąć udział w akcji "Przejrzysta Polska". Celem akcji było pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz poprawa jakości życia publicznego. Akcja prowadz... 19.02.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/31/2006Limanowa, dnia 15.02.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z... 30.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/7/2006Limanowa, dnia 25.01.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam, że z d... 24.01.2006 OBWIESZCZENIE Limanowa, dnia 25.01.2006 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXIV/180/2001 z dnia 31 maja 2001 r. Na podstawie art.... 22.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/174/2005Limanowa, dnia 10.01.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 10.01.2006 DECYZJA NR 9/05 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY LIMANOWALimanowa, dnia 30.12.2005 r.Znak sprawy: GA.7331/118/04 DECYZJA NR 9/05 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 50 ust. l, art. 54 w związku z art. 51 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 marc... 01.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/162/2005Limanowa, dnia 27.12.2005r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 01.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/163/2005Limanowa, dnia 27.12.2005r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 28.12.2005 Sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2006 r. Przyjęcie budżetu gminy poprzedzone zostało jego analizą na posiedzeniach resortowych Komisji Rady. Za przyjęciem budżetu gmin... 06.12.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy, na której radni gminy na wniosek Wójta Gminy zdecydowali o pozostawieniu podatków i opłat lokalnych na poziomie ubiegłorocznym mając na uwadze trudną sytuacje materialną wi... 27.11.2005 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/118/05                                     ... 17.11.2005 Wójt Gminy Limanowa laureatem VI Plebiscytu na Najlepszego Wójta Małopolski W dniu 17 listopada br. w Krakowskim Domu Polonii w Krakowie po raz szósty uhonorowani zostali najlepsi gospodarze gmin Małopolski. Wśród 10-ciu najlepszych Wójtów już po raz trzeci jest Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa. N... 24.10.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, na której uchwalone zostały Planu Rozwoju Sołectw: Kanina, Siekierczyna I i Stare Rybie oraz dokonano korekty planu Sołectwa Młynne.Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżec... 18.09.2005 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Nasz znak: GA 7333/332/99/03/04/05                   Limanowa, dnia 14 września 2005 r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zgodnie z art. ... 18.09.2005 Tablice informacyjne Stosowanie do występujących potrzeb i w związku z udziałem gminy Limanowa w akcji masowej "Przejrzysta Polska" w miesiącu wrześniu zostały wykonane i założone w następujących sołectwach nowe tablice informacyjne: Kanina - w ...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne