Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

25.08.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było wysłuchanie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Rada Gminy po zapoznaniu się z informacją poprzedzoną anali... 23.08.2005 Komisje Rady Gminy W dniu 24 sierpnia br. obyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których dokonano analizy przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Po zapoznaniu się z przygotowaną informacją przez Wójta Gminy i przeprowadzeniu ... 17.07.2005 Certyfikat dla Urzędu Gminy Limanowa Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza Encyklopedii "Kto jest kim w Polsce i Europie" przyznała witrynie Urzędu Gminy Limanowa Certyfikat oraz tytuł "Solidny Partner". Polska N... 28.06.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2005 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu środków otrzymanych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie pom... 14.06.2005 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Znak: GA.7331/47/05Limanowa, dnia 15.06.2005 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszym... 09.06.2005 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Znak GA.7331/38/05Limanowa, dnia 10.06.2005 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi ... 04.05.2005 Gmina Limanowa wydzierżawi Gmina Limanowa wydzierżawi trzykondygnacyjny budynek (parter, I i II piętro) po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Rupniowie - Benarkach, w którym znajdują się pomieszczenia o łącznej pow. 897m2 oraz działkę o pow. 5600m2. Budy... 25.04.2005 Sesja absolutoryjna Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w niniejszym roku. Rada Gminy po wysłu... 13.04.2005 Spotkanie organizacji pozarządowych W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i przedstawicieli lokalnych mediów, na którym poinformowano o celach i zasadach akcji "Przejrzysta Polska" oraz o zadaniach j... 03.04.2005 Zmarł Papież Jan Paweł II Przejęci śmiercią Wielkiego Pielgrzyma naszych czasów łączymy się w bólu z wszystkimi pogrążonymi w żałobie oraz modlitwach za jego duszę. Jesteśmy z Tobą Ojcze ŚwiętyWójt GminyWładysław Pazdan Z-ca WójtaFranciszek ... 30.03.2005 Posiedzenie Komisji Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dokonano oceny budżetu gminy za 2004 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i przeprowadzeniu dyskusji Komisja stosunkiem głosów 4 za i 1 g... 27.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmiany uchwalonych planów odnowy wsi na plany rozwoju wsi po przyjęciu ich przez zebranie wiejskie wsi: Młynne, Mordarka i Pisarzowa. Zmiana nastąpiła w zw... 02.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym tematem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy Limanowa na 2005 r. Sesja budżetowa poprzedzona była odbyciem resortowych posiedzeń komisji rad... 01.02.2005 Długoletnie pożycie małżeńskie W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie".Aktu wręczenia medali parom, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej dokonali: Poseł ... 01.02.2005 Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego W Urzędzie Gminy odbyło się połączone posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na którym dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2005 r.Po zapoznani... 31.01.2005 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2005 r. w zakresie oświaty, kultury... 11.01.2005 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy odbyła się narada sołtysów, na której dokonano podsumowania realizacji zadań gospodarczych na terenie poszczególnych wsi gminy w 2004 r. oraz omówiono najważniejsze zamierzenia gospodarcze planowane do realiza... 29.12.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu kredytów budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami zgodnie z wykonanymi zadaniami w tych działach.... 06.12.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie podatków lokalnych i opłat oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 r., a także dokonanie zmian w budżeci... 08.11.2004 Laur Edukacji Samorządowej Urząd Gminy Limanowa uzyskał wyróżnienie w II Edycji Konkursu o "Laur Edukacji Samorządowej" w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. ... 27.10.2004 Wójt Gminy laureatem plebiscytu o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski W V Plebiscycie im. Wincentego Witosa o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski czytelnicy Gazety Krakowskiej zgłosili 64 gospodarzy małopolskich gmin, którzy otrzymali łącznie 53 235 ważnych głosów. Wśród uhonorowanych kapelusz... 10.10.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie planów odnowy wsi na lata 2004 - 2013 w odniesieniu do wsi: Męcina, Młynne, Mordarka, Pasierbiec i Pisarzowa.W trakcie se... 10.10.2004 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Znak: GA 7333/332/99/03/04                      Limanowa, dnia 12 października 2004r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zg... 30.08.2004 Sesja Rady Gminy W Zespole Szkół w Mordarce odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym punktem porządku obrad było wysłuchanie informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Analiza realizacji budżetu na sesji popr... 05.08.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Limanowa poświęcona omówieniu spraw związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Gminy.Intensywne opady deszczu, jakie dotknęły Gminę Limanowa w dni...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne