Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

22.01.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej W dniu 23 stycznia 2003r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się I posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2003 Wójta Gminy Limanowa z dnia 14 stycznia 2003r.W trakc... 19.01.2003 Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym dokonano analizy projektu budżetu Gminy na 2003r.Po zreferowaniu przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy założeń planu w odniesie... 15.01.2003 Obrady Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na których dokonano analizy projektu budżetu... 29.12.2002 Sesja Rady Gminy W dniu dzisiejszym odbyła się IV sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2002r., polegających na przeniesieniu kredytów między działami: Rolnictwo i Łowiectwo, Transport i Łączność, Oświata... 15.12.2002 Sesja Rady Gminy W dniu 16 grudnia 2002r. odbyła się III sesja Rady Gminy na której podjęto uchwałę o obsadzeniu wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4. W miejsce Franciszka Biedy z "Samorządowego Przymierza - Razem" wszedł Józef S... 12.12.2002 Posiedzenie GKRPA w Limanowej W dniu 13 grudnia 2002r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym wysłuchano informacji Pełnomocnika Zarządu Gminy ds. Problematyki Alkoholowej o realizacj... 02.12.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się II sesja Rady Gminy na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu w dochodach i wydatkach gminy otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej, do... 17.11.2002 Pierwsza sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Limanowa IV kadencji samorządu podczas której radni złożyli ślubowanie. Sesję zwołaną przez Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji prowadziła do chw... 13.11.2002 Obrady Zarządu Gminy Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Gminy przyjął projekt budżetu gminy na 2003 r. Następnie pozytywnie zaopiniował zmiany w rozkładzie jazdy firmy Maxbus" na trasie Limanowa - Wysokie - Nowy Sącz oraz funkcjonowanie linii komunikacy... 06.11.2002 Obrady Zarządu Gminy Na posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r. oraz zaakceptował projekt uchwały na sesję Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.Następnie zaakceptowano sprawę zakupu... 16.10.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 rok oraz zapoznał się z realizacją budżetu gminy w zakresie oświaty za 9 miesięcy br.Następnie Zarząd Gminy wyraził... 06.10.2002 Sesja Rady Gminy W dniu 7 października br. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy, która poświęcona była podsumowaniu działalności Rady Gminy w okresie kadencji.Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu dotac... 02.10.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy powołał 19 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 27 października 2002 roku. Następnie Zarząd Gminy pozytywnie zaopiniował propozycje powołania wiced... 25.09.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zapoznał się z przygotowanymi wyliczeniami przez GZOS w zakresie niezbędnych środków na funkcjonowanie szkół do końca br.Następnie Zarząd Gminy zatwierdził aneksy do projektów organizacy... 23.09.2002 Obrady Rady Gminy W dniu 24 września 2002 roku odbyła się XLII sesja Rady Gminy Limanowa na której dokonano zmian w budżecie gminy oraz przyjęto wieloletni program inwestycyjny współfinansowany ze środków specjalnego programu akcesyjnego na rze... 19.09.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na br. zgodnie z propozycjami GZOS i GOPS. Zarząd Gminy zapoznał się z realizacją budżetu gminy w dziale Oświata za 8 miesięc... 18.09.2002 Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej W dniu 19 września 2002 roku w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej, na którym w pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy, następnie komisja z... 11.09.2002 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się narada sołtysów, na której omówiono sprawę realizacji zobowiązań pieniężnych i opłat za śmieci po upływie płatności II raty. Ponadto poinformowano sołtysów o przebiegu kampanii wyb... 04.09.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy pozytywnie zaopiniował przedstawione kandydatury na wicedyrektorów zespołów szkół w Pasierbcu i Rupniowie. Wyraził zgodę na obniżenie pensum godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Pisarzow... 28.08.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLI sesja Rady Gminy, której głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze br.Stosunkiem głosów 18 - za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się inf... 15.08.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy ustalił i przyjął sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy zgodnie z określonym zakresem i formą informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na sesji w dniu 11 sierpnia 2002 r. oraz dokonał... 11.08.2002 Uroczysta sesja Rady Gminy W dniu 11 sierpnia 2002 r. w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji jubileuszu 10-lecia reaktywowania samodzielnej gminy Limanowa.W trakcie sesji okolicznościowe wystąpienie wygł... 08.08.2002 Uroczyste posiedzenie Zarządu Gminy W ramach obchodów 10-lecia gminy w dniu 8 sierpnia 2002 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Gminy, w którym wzięli udział wszyscy, którzy pełnili funkcję członków Zarządu Gminy w okresie 10 lat.W trakcie posiedzenia... 01.08.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy ogłosił przetargi na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Stare Rybie - Centrum - Widomski, realizację hali gimnastycznej w Mordarce w ramach posiadanych środków w budżecie gminy oraz zakup ... 31.07.2002 Posiedzenia Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, których tematem obrad była analiza realizacji budżetu gminy za I p...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne