Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gmina Limanowa - "otwarta" na unijne pieniądze

16.10.2006

W latach 2007 - 2013 Polska będzie miała szansę wykorzystać aż 67,28 mld euro z Unii Europejskiej. Środki te będą wydatkowane w ramach 16 regionalnych (wojewódzkich) programów operacyjnych oraz 6 programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,
 • Programy Operacyjne Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Aplikowanie o środki unijne nie jest sprawą prostą i wymaga fachowej wiedzy oraz umiejętności od osób zajmujących się przygotowaniem projektów i wniosków. Gmina Limanowa była w czołówce gmin pozyskujących środki przedakcesyjne m.in. w ramach programów Phare i SAPARD. W latach 2004 - 2006 otrzymała również środki ze ZPORR na budowę kanalizacji w Mordarce oraz z SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich na centra wsi w Mordarce i Pisarzowej.

W bieżącym roku Gmina Limanowa wzięła udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Polskich pt. "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne." Celem konkursu było wyszukanie tych jednostek samorządowych, które najskuteczniej pozyskują środki unijne i mają do tego dobrze przygotowaną kadrę.

{multithumb thumb_height=150}

Na prawie 2800 gmin w Polsce certyfikaty "Gmina otwarta na fundusze strukturalne" otrzymały 162 gminy, w Małopolsce tylko 10, w tym Gmina Limanowa. Natomiast w ramach konkursu "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych" indywidualne certyfikaty w kraju uzyskało 500 pracowników urzędów, w Małopolsce - 29, a w Urzędzie Gminy Limanowa aż 3 osoby: Agata Łyszczarz, Bogumiła Pasek i Stanisław Piegza.
Certyfikaty zostały wręczone podczas seminarium, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bochni 13 października br,.

Certyfikaty są dużym sukcesem naszej gminy i stwarzają szansę na pozyskanie dużych środków unijnych w latach 2007-2013.

W latach 2007 - 2013 Polska będzie miała szansę wykorzystać aż 67,28 mld euro z Unii Europejskiej. Środki te będą wydatkowane w ramach 16 regionalnych (wojewódzkich) programów operacyjnych oraz 6 programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka,
 • Programy Operacyjne Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Aplikowanie o środki unijne nie jest sprawą prostą i wymaga fachowej wiedzy oraz umiejętności od osób zajmujących się przygotowaniem projektów i wniosków. Gmina Limanowa była w czołówce gmin pozyskujących środki przedakcesyjne m.in. w ramach programów Phare i SAPARD. W latach 2004 - 2006 otrzymała również środki ze ZPORR na budowę kanalizacji w Mordarce oraz z SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich na centra wsi w Mordarce i Pisarzowej.

W bieżącym roku Gmina Limanowa wzięła udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Polskich pt. "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne." Celem konkursu było wyszukanie tych jednostek samorządowych, które najskuteczniej pozyskują środki unijne i mają do tego dobrze przygotowaną kadrę.

{multithumb thumb_height=150}

Na prawie 2800 gmin w Polsce certyfikaty "Gmina otwarta na fundusze strukturalne" otrzymały 162 gminy, w Małopolsce tylko 10, w tym Gmina Limanowa. Natomiast w ramach konkursu "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych" indywidualne certyfikaty w kraju uzyskało 500 pracowników urzędów, w Małopolsce - 29, a w Urzędzie Gminy Limanowa aż 3 osoby: Agata Łyszczarz, Bogumiła Pasek i Stanisław Piegza.
Certyfikaty zostały wręczone podczas seminarium, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bochni 13 października br,.

Certyfikaty są dużym sukcesem naszej gminy i stwarzają szansę na pozyskanie dużych środków unijnych w latach 2007-2013.Liczba wyświetleń: 1665
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne