Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

13.05.2024
INFORMACJA WÓJTA GMINY LIMANOWA
dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 
Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Limanowa mogą skorzystać:
  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. kończą 60 lat;

Wyborcom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport będzie realizowany:
  1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
  2. z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;
  3. z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż /miejsca zamieszkania/.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Limanowa do dnia 27 maja 2024 r.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy Limanowa – dziennik podawczy, ustnie pod numerem telefonu 18 263 00 26 lub w formie elektronicznej (e-mail: [email protected]).

Wniosek o zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i z lokalu wyborczego dostępny w pliku poniżej.

Liczba wyświetleń: 83
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne