Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakaz użytowania wody z wodociągu w Kisielówce

22.04.2024
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU
WIEJSKIEGO KISIELÓWKA
- Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 R.
 
Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Kisielówka pobranej w dniu 17 kwietnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: - jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie w wodzie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego, tj.: ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22oC po 68h w 1 ml wody.
 
W dniu 22 kwietnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 17/NHK/W/2024, znak: NHK.903.13.1.2024 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kisielówka do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).


Liczba wyświetleń: 364
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne