Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

VI sesja Rady Gminy Limanowa

22.04.2007

W gminie Limanowa odbyła się VI sesja Rady Gminy, na której dokonano oceny wykonania budżetu gminy za 2006 r. Dokonanie oceny na sesji poprzedzone było analizą i oceną wykonania budżetu gminy przez Komisje resortowe Rady Gminy, które pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy.

{multithumb thumb_height=150}
Komisja Rewizyjna Rady Gminy po jednogłośnej pozytywnej ocenie wykonania budżetu gminy wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2006 r. podkreślając starania Wójta Gminy o uzyskanie dodatkowych środków na realizację zadań gospodarczych oraz staranne i przejrzyste przygotowanie sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy.

Wniosek Komisji Rewizyjnej przesłany został również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2006 r.
Rada Gminy po zapoznaniu się na sesji z tymi wnioskami i opiniami pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2006 r. i stosunkiem głosów 20 za i przy 1 wstrzymującym udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2006 r.

Ponadto Rada Gminy na sesji dokonała zmian w budżecie gminy na 2007 r., uznała za bezzasadną skargę złożona na działalność Wójta Gminy odnośnie remontu drogi na Sarczyn w Mordarce.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mordarce oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie.
W związku z ogłoszonym programem stwarzającym możliwości dofinansowania budowy boisk sportowych, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów na budowę boisk sportowych w Kaninie, Pisarzowej i Rupniowie.

W takcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji poruszyli problemy związane z:

  • remontem dróg gminnych i osiedlowych po okresie zimowym
  • remontem potoku Słomka w Siekierczynie i zabezpieczeniem mostku do osiedla Paszkowie w Męcinie
  • poprawą bezpieczeństwa podróżnych w busach i umieszczeniem rozkładów jazdy na przystankach
  • zabezpieczeniem osuwiska w Kłodnem i mostku w Sowlinach

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się VI sesja Rady Gminy, na której dokonano oceny wykonania budżetu gminy za 2006 r. Dokonanie oceny na sesji poprzedzone było analizą i oceną wykonania budżetu gminy przez Komisje resortowe Rady Gminy, które pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy.

{multithumb thumb_height=150}
Komisja Rewizyjna Rady Gminy po jednogłośnej pozytywnej ocenie wykonania budżetu gminy wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2006 r. podkreślając starania Wójta Gminy o uzyskanie dodatkowych środków na realizację zadań gospodarczych oraz staranne i przejrzyste przygotowanie sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy.

Wniosek Komisji Rewizyjnej przesłany został również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2006 r.
Rada Gminy po zapoznaniu się na sesji z tymi wnioskami i opiniami pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2006 r. i stosunkiem głosów 20 za i przy 1 wstrzymującym udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2006 r.

Ponadto Rada Gminy na sesji dokonała zmian w budżecie gminy na 2007 r., uznała za bezzasadną skargę złożona na działalność Wójta Gminy odnośnie remontu drogi na Sarczyn w Mordarce.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mordarce oraz podjęła uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie.
W związku z ogłoszonym programem stwarzającym możliwości dofinansowania budowy boisk sportowych, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów na budowę boisk sportowych w Kaninie, Pisarzowej i Rupniowie.

W takcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji poruszyli problemy związane z:

  • remontem dróg gminnych i osiedlowych po okresie zimowym
  • remontem potoku Słomka w Siekierczynie i zabezpieczeniem mostku do osiedla Paszkowie w Męcinie
  • poprawą bezpieczeństwa podróżnych w busach i umieszczeniem rozkładów jazdy na przystankach
  • zabezpieczeniem osuwiska w Kłodnem i mostku w Sowlinach

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1669
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne