Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

OBWIESZCZENIE

25.10.2006

Limanowa, dnia 20 października 2006 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Limanowa uchwały Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

Wnioski do zmiany w części tekstowej planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 20 listopada 2006 r.

Do ogłoszenia:

 1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Tablica ogłoszeń w Starej Wsi.
 3. Strona internetowa Gminy Limanowa.

Limanowa, dnia 20 października 2006 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Limanowa

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i 3, oraz ust.2, art. 34 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1, art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art.19 ust. 6 Prawo Ochrony Środowiska i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.Nr 110, poz.1058) - pod pozycją C 2 wykazu została umieszczona chwała Rady Gminy Limanowa Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany w części tekstowej planu można składać wnioski i uwagi związane z przedmiotem postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 20 listopada 2006 r.

Do ogłoszenia:

 1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Tablica ogłoszeń w Starej Wsi.
 3. Strona internetowa Gminy Limanowa.

Limanowa, dnia 20 października 2006 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Limanowa uchwały Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

Wnioski do zmiany w części tekstowej planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 20 listopada 2006 r.

Do ogłoszenia:

 1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Tablica ogłoszeń w Starej Wsi.
 3. Strona internetowa Gminy Limanowa.

Limanowa, dnia 20 października 2006 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Limanowa

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i 3, oraz ust.2, art. 34 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1, art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art.19 ust. 6 Prawo Ochrony Środowiska i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.Nr 110, poz.1058) - pod pozycją C 2 wykazu została umieszczona chwała Rady Gminy Limanowa Nr LX/245/2006 z dnia 2 października 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 23/98 z dnia 1 czerwca 1998 r.), w części tekstowej dotyczącej wytycznych architektonicznych dla budynków usługowych, przemysłowych i związanych z obsługą rolnictwa.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany w części tekstowej planu można składać wnioski i uwagi związane z przedmiotem postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 20 listopada 2006 r.

Do ogłoszenia:

 1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 2. Tablica ogłoszeń w Starej Wsi.
 3. Strona internetowa Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 5122
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne