Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa

25.02.2007

Limanowa, dnia 26 lutego 2007 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Limanowa uchwały Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa, obejmującego obszar:


 • PLAN NR 1 wsie: Stare Rybie, Nowe Rybie;
 • PLAN NR 2 wsie: Rupniów, Pasierbiec, Makowica, Kisielówka, Bałażówka;
 • PLAN NR 3 wsie: Koszary, Walowa Góra, Łososina Górna, Młynne, Sowliny;
 • PLAN NR 4 wsie: Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna;
 • PLAN NR 5 wsie: Mordarka, Pisarzowa, Kanina;
 • PLAN NR 6 wsie Męcina, Kłodne, Wysokie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do 31 maja 2007 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Limanowa, dnia 26 lutego 2007 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Limanowa

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust.2, art. 34 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1, art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art.19 ust. 6 Prawo ochrony środowiska i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.Nr 110, poz.1058) – pod pozycją C 3 wykazu została umieszczona uchwała Rady Gminy Limanowa Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa, obejmującego obszar:

 • PLAN NR 1 wsie: Stare Rybie, Nowe Rybie;
 • PLAN NR 2 wsie: Rupniów, Pasierbiec, Makowica, Kisielówka, Bałażówka;
 • PLAN NR 3 wsie: Koszary, Walowa Góra, Łososina Górna, Młynne, Sowliny;
 • PLAN NR 4 wsie: Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna;
 • PLAN NR 5 wsie: Mordarka, Pisarzowa, Kanina;
 • PLAN NR 6 wsie Męcina, Kłodne, Wysokie.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącego ww. planu, można składać wnioski i uwagi związane z przedmiotem postępowania, w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 31 maja 2007 r.

Limanowa, dnia 26 lutego 2007 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Limanowa uchwały Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa, obejmującego obszar:


 • PLAN NR 1 wsie: Stare Rybie, Nowe Rybie;
 • PLAN NR 2 wsie: Rupniów, Pasierbiec, Makowica, Kisielówka, Bałażówka;
 • PLAN NR 3 wsie: Koszary, Walowa Góra, Łososina Górna, Młynne, Sowliny;
 • PLAN NR 4 wsie: Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna;
 • PLAN NR 5 wsie: Mordarka, Pisarzowa, Kanina;
 • PLAN NR 6 wsie Męcina, Kłodne, Wysokie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do 31 maja 2007 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Limanowa, dnia 26 lutego 2007 r.

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Limanowa

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust.2, art. 34 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1, art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art.19 ust. 6 Prawo ochrony środowiska i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.Nr 110, poz.1058) – pod pozycją C 3 wykazu została umieszczona uchwała Rady Gminy Limanowa Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa, obejmującego obszar:

 • PLAN NR 1 wsie: Stare Rybie, Nowe Rybie;
 • PLAN NR 2 wsie: Rupniów, Pasierbiec, Makowica, Kisielówka, Bałażówka;
 • PLAN NR 3 wsie: Koszary, Walowa Góra, Łososina Górna, Młynne, Sowliny;
 • PLAN NR 4 wsie: Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna;
 • PLAN NR 5 wsie: Mordarka, Pisarzowa, Kanina;
 • PLAN NR 6 wsie Męcina, Kłodne, Wysokie.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącego ww. planu, można składać wnioski i uwagi związane z przedmiotem postępowania, w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b, 34-600 Limanowa, w terminie do dnia 31 maja 2007 r.Liczba wyświetleń: 3748
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne