Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

01.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/162/2005Limanowa, dnia 27.12.2005r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 01.01.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/163/2005Limanowa, dnia 27.12.2005r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 28.12.2005 Sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2006 r. Przyjęcie budżetu gminy poprzedzone zostało jego analizą na posiedzeniach resortowych Komisji Rady. Za przyjęciem budżetu gmin... 06.12.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy, na której radni gminy na wniosek Wójta Gminy zdecydowali o pozostawieniu podatków i opłat lokalnych na poziomie ubiegłorocznym mając na uwadze trudną sytuacje materialną wi... 27.11.2005 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/118/05                                     ... 17.11.2005 Wójt Gminy Limanowa laureatem VI Plebiscytu na Najlepszego Wójta Małopolski W dniu 17 listopada br. w Krakowskim Domu Polonii w Krakowie po raz szósty uhonorowani zostali najlepsi gospodarze gmin Małopolski. Wśród 10-ciu najlepszych Wójtów już po raz trzeci jest Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa. N... 24.10.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, na której uchwalone zostały Planu Rozwoju Sołectw: Kanina, Siekierczyna I i Stare Rybie oraz dokonano korekty planu Sołectwa Młynne.Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżec... 18.09.2005 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Nasz znak: GA 7333/332/99/03/04/05                   Limanowa, dnia 14 września 2005 r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zgodnie z art. ... 18.09.2005 Tablice informacyjne Stosowanie do występujących potrzeb i w związku z udziałem gminy Limanowa w akcji masowej "Przejrzysta Polska" w miesiącu wrześniu zostały wykonane i założone w następujących sołectwach nowe tablice informacyjne: Kanina - w ... 25.08.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXXI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było wysłuchanie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Rada Gminy po zapoznaniu się z informacją poprzedzoną anali... 23.08.2005 Komisje Rady Gminy W dniu 24 sierpnia br. obyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których dokonano analizy przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Po zapoznaniu się z przygotowaną informacją przez Wójta Gminy i przeprowadzeniu ... 17.07.2005 Certyfikat dla Urzędu Gminy Limanowa Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza Encyklopedii "Kto jest kim w Polsce i Europie" przyznała witrynie Urzędu Gminy Limanowa Certyfikat oraz tytuł "Solidny Partner". Polska N... 28.06.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2005 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu środków otrzymanych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie pom... 14.06.2005 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Znak: GA.7331/47/05Limanowa, dnia 15.06.2005 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszym... 09.06.2005 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego Znak GA.7331/38/05Limanowa, dnia 10.06.2005 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi ... 04.05.2005 Gmina Limanowa wydzierżawi Gmina Limanowa wydzierżawi trzykondygnacyjny budynek (parter, I i II piętro) po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Rupniowie - Benarkach, w którym znajdują się pomieszczenia o łącznej pow. 897m2 oraz działkę o pow. 5600m2. Budy... 25.04.2005 Sesja absolutoryjna Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w niniejszym roku. Rada Gminy po wysłu... 13.04.2005 Spotkanie organizacji pozarządowych W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i przedstawicieli lokalnych mediów, na którym poinformowano o celach i zasadach akcji "Przejrzysta Polska" oraz o zadaniach j... 03.04.2005 Zmarł Papież Jan Paweł II Przejęci śmiercią Wielkiego Pielgrzyma naszych czasów łączymy się w bólu z wszystkimi pogrążonymi w żałobie oraz modlitwach za jego duszę. Jesteśmy z Tobą Ojcze ŚwiętyWójt GminyWładysław Pazdan Z-ca WójtaFranciszek ... 30.03.2005 Posiedzenie Komisji Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dokonano oceny budżetu gminy za 2004 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i przeprowadzeniu dyskusji Komisja stosunkiem głosów 4 za i 1 g... 27.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmiany uchwalonych planów odnowy wsi na plany rozwoju wsi po przyjęciu ich przez zebranie wiejskie wsi: Młynne, Mordarka i Pisarzowa. Zmiana nastąpiła w zw... 02.02.2005 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym tematem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy Limanowa na 2005 r. Sesja budżetowa poprzedzona była odbyciem resortowych posiedzeń komisji rad... 01.02.2005 Długoletnie pożycie małżeńskie W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie".Aktu wręczenia medali parom, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej dokonali: Poseł ... 01.02.2005 Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego W Urzędzie Gminy odbyło się połączone posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na którym dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2005 r.Po zapoznani... 31.01.2005 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2005 r. w zakresie oświaty, kultury...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne