Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

28.08.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLI sesja Rady Gminy, której głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze br.Stosunkiem głosów 18 - za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się inf... 15.08.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy ustalił i przyjął sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy zgodnie z określonym zakresem i formą informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na sesji w dniu 11 sierpnia 2002 r. oraz dokonał... 11.08.2002 Uroczysta sesja Rady Gminy W dniu 11 sierpnia 2002 r. w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji jubileuszu 10-lecia reaktywowania samodzielnej gminy Limanowa.W trakcie sesji okolicznościowe wystąpienie wygł... 08.08.2002 Uroczyste posiedzenie Zarządu Gminy W ramach obchodów 10-lecia gminy w dniu 8 sierpnia 2002 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Gminy, w którym wzięli udział wszyscy, którzy pełnili funkcję członków Zarządu Gminy w okresie 10 lat.W trakcie posiedzenia... 01.08.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy ogłosił przetargi na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Stare Rybie - Centrum - Widomski, realizację hali gimnastycznej w Mordarce w ramach posiadanych środków w budżecie gminy oraz zakup ... 31.07.2002 Posiedzenia Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, których tematem obrad była analiza realizacji budżetu gminy za I p... 29.07.2002 Obrady Komisji Rady W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym dokonano analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze br. w dziedzinach będ... 24.07.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy ustalił wstępne propozycje rozdysponowania rezerwy budżetowej na najpilniejsze zadania.Podjął uchwałę o powierzeniu funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie na okres 5 lat oraz w... 14.07.2002 Sesja Rady Gminy W dniu 15 lipca 2002 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Limanowa na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2002 rok polegających na wprowadzeniu dotacji celowej na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Następnie ... 10.07.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał proponowane do podjęcia na sesji Rady Gminy. Przyznana został pomoc finansowa dla pogorzelców z Męciny i Starej Wsi, którym spłonęły stodoły na skutek uderze�... 27.06.2002 Wstępne wyniki spisu powszechnego Gminne Biuro Spisowe w Limanowej dokonało podsumowania uzyskanych informacji w trakcie przeprowadzonego powszechnego spisu ludności, mieszkań oraz spisu rolnego.Z uzyskanych zestawień wynika, że dokonano spisu 23.388 osób. Na tere... 26.06.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał zmian w budżecie i układzie wykonawczym zgodnie z propozycjami poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy. Ogłoszono nowy przetarg na remont dachu w Szkole Podstawowej w Młynnem, gdyż p... 19.06.2002 Sesja Rady Gminy Limanowa W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie połączenia gminy Laskowa, gminy Limanowa i miasta Limanowa w jeden okręg wyborczy... 17.06.2002 Wspólne obrady Zarządu Miasta i Zarządu Gminy Na wspólnym posiedzeniu Zarządu Gminy i Zarządu Miasta przedyskutowano i ustalono kierunki działań w odniesieniu do spraw związanych z realizacją budowy drogi Stara Wieś Podjabłoniec wraz z mostem, działań dotyczących budowy... 09.06.2002 Spis Powszechny w terenie zakończony W dniu 8 czerwca 2002 r. zakończył się Spis Powszechny Ludności, Mieszkań oraz Rolny w terenie. Obecnie trwa porządkowanie materiałów spisowych przez rachmistrzów oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów przez pracowników Gmi... 05.06.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy W trakcie posiedzenia Zarządu, Wójt Gminy wręczył listy gratulacyjne dla rodziców ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej - Pawła Przybytka, laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, prowadzącej i przygotowując... 30.05.2002 Sesja Rady Gminy Limanowa W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było utworzenie zespołów szkół składających się ze szkół podstawowych i gimnazjów w Mordarce, Pasierbcu, Rupniowie i Starej Wsi ... 28.05.2002 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Mordarce wraz z mostem dojazdowym do oczyszczalni oddane do użytku W dniu 29 maja 2002 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mordarce wraz z mostem dojazdowym do oczyszczalni wybudowanym dzięki pomocy Telewizji Polskiej w ramach akcji "Telewidzowie Powodzia... 24.05.2002 Gmina Limanowa laureatem konkursu "Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom" W dniu 25 maja 2002 r. w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość wręczenia nagród w rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom".W rankingu brało udział 200 gmin podzielonych na grupy do 15 tysięcy mieszkańców,... 21.05.2002 Spis Powszechny Ludności, Mieszkań oraz Rolny rozpoczęty W dniu 21 maja br. we wszystkich 80 obwodach spisowych na terenie gminy rozpoczął się Powszechny Spis Ludności, Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny. Rachmistrzowie odwiedzać będą wszystkie mieszkania na terenie gminy do 8 czerwc... 20.05.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał Rady Gminy proponowane do podjęcia na sesji Rady Gminy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w związku ze zmniejszeniem liczby radnych w następnej kadencji ... 15.05.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał Rady Gminy w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mordarce, Pasierbcu, Pisarzowej, Rupniowie i Starej Wsi II oraz włączenia Gimnazjum Publicznego w Męcinie do Zespołu Szkół w Męcinie.... 08.05.2002 Obchód przedspisowy W dniu 9 maja br. rozpoczął się obchód przedspisowy, który trwać będzie do 15 maja br. W tych dniach do każdego z mieszkań zapuka rachmistrz spisowy, który będzie posiadał legitymację ze zdjęciem, wystawioną przez Dyrekto... 05.05.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na odbytym posiedzeniu Zarząd Gminy zdecydował o uruchomieniu środków wiejskich zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich, które odbyły się w okresie pomiędzy 11 kwietnia a 5 maja br.Następnie Zarząd Gminy pozytywnie zaopiniował ... 28.04.2002 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXXVI sesja rady Gminy, której zasadniczym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy, za kt�...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne