Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obrady Rady Gminy

27.03.2003

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie statutu gminy.
Przyjęcie nowego statutu podyktowane zostało zmianami dotyczącymi działalności gmin od obecnej kadencji oraz wejściem w życie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta i nadaniem wójtowi nowych uprawnień w miejsce dotychczasowego zarządu gminy.
Ponadto na sesji podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • przekształcenia szkół podstawowych we wsiach Kisielówka, Rupniów II i Stare Rybie odpowiednio w filie Zespołów Szkół w Pasierbcu i Rupniowie oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu,
 • zmiany obwodów szkół do których zostały włączone filie szkół,
 • ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach,
 • przyjęcia do wykonywania przez gminę zadań z zakresu budownictwa a należących do właściwości powiatu,
 • ustalania zasad i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
 • akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Siekierczynie II,
 • wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Limanowa,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością gminy,
 • przeprowadzenia referendum dotyczącego przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
 • zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

W części wstępnej sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast w ramach interpelacji radni poruszyli problemy związane z:

 • spadkami napięcia w osiedlu Zakopane w Starej Wsi,
 • koniecznością naprawy mostów w Pisarzowej i Męcinie,
 • udrożnieniem przepustu przy drodze na pograniczu wsi Kisielówka i Rupniów,
 • wyeliminowaniem nieprawidłowości w naliczaniu opłat za śmieci,
 • przełożeniem przystanku we wsi Stare Rybie koło budynku gminnego,
 • wybudowaniem zatoki za minibusy w Męcinie - Miczakach koło szkoły,
 • przesunięciem kursu PKS i Mirobus odjeżdżającego ze stacji PKP Męcina z 600 na 545,
 • remontem drogi w Kłodnem Klenie i Walowej Górze do osiedla Karasiów.

Odpowiedzi na poruszone pytania udzielił Wójt Gminy.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie statutu gminy.
Przyjęcie nowego statutu podyktowane zostało zmianami dotyczącymi działalności gmin od obecnej kadencji oraz wejściem w życie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta i nadaniem wójtowi nowych uprawnień w miejsce dotychczasowego zarządu gminy.
Ponadto na sesji podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • przekształcenia szkół podstawowych we wsiach Kisielówka, Rupniów II i Stare Rybie odpowiednio w filie Zespołów Szkół w Pasierbcu i Rupniowie oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu,
 • zmiany obwodów szkół do których zostały włączone filie szkół,
 • ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach,
 • przyjęcia do wykonywania przez gminę zadań z zakresu budownictwa a należących do właściwości powiatu,
 • ustalania zasad i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
 • akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Siekierczynie II,
 • wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Limanowa,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością gminy,
 • przeprowadzenia referendum dotyczącego przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
 • zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

W części wstępnej sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast w ramach interpelacji radni poruszyli problemy związane z:

 • spadkami napięcia w osiedlu Zakopane w Starej Wsi,
 • koniecznością naprawy mostów w Pisarzowej i Męcinie,
 • udrożnieniem przepustu przy drodze na pograniczu wsi Kisielówka i Rupniów,
 • wyeliminowaniem nieprawidłowości w naliczaniu opłat za śmieci,
 • przełożeniem przystanku we wsi Stare Rybie koło budynku gminnego,
 • wybudowaniem zatoki za minibusy w Męcinie - Miczakach koło szkoły,
 • przesunięciem kursu PKS i Mirobus odjeżdżającego ze stacji PKP Męcina z 600 na 545,
 • remontem drogi w Kłodnem Klenie i Walowej Górze do osiedla Karasiów.

Odpowiedzi na poruszone pytania udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 4835
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne