Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

21.02.2007 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Nasz znak: GA 7333/183/06Limanowa, dnia 19 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zgodnie z art. 89 §1 i 2, art. 90 §1, 2 i 3 oraz art. 91 § l, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administr... 30.01.2007 IV Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się IV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2007 r. Przyjęcie budżetu gminy przez Radę Gminy stosunkiem głosów za 17, przeciw 1 i 1 wstrzymującym się poprzedzone było dogłębną ... 10.01.2007 Informacja o wyborach do rad powiatowych INFORMACJA o wyborach do rad powiatowych Małopolskiej Izby rolniczej w Gminie Limanowa Zgodnie z uchwałą nr 100/2006 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 10 października 2006 roku, w związku z kończącą się II kadencją funkcjono... 28.12.2006 III sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się III sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawach: obsadzenia wygasłego mandatu radnego w 2 okręgu wyborczym. Radnym został Pan Jan Hutek, który otrzymał największą liczbę głosów z l... 05.12.2006 II sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się II sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy złożył ślubowanie i zostało mu ustalone wynagrodzenie za pracę wraz z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z za... 23.11.2006 I sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Limanowa, na której wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został ponownie już piątą kadencję P... 05.11.2006 IV Kapelusz dla Wójta Gminy Wczoraj podczas Zaduszek Witosowych w Wierzchosławicach 10 gospodarzy małopolskich gmin - laureatów plebiscytu "Gazety Krakowskiej" oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - otrzymało honorowe tytuły Najlepszego Wójta i W... 26.10.2006 XLI sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XLI sesja Rady Gminy poświęcona podsumowaniu kadencji 2002-2006 oraz zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w złożonych oś... 25.10.2006 OBWIESZCZENIE Limanowa, dnia 20 października 2006 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dni... 17.10.2006 Certyfikat "Przejrzysta Polska" dla Gminy Limanowa W dniu 17 października br. w Krakowie odbyła się regionalna konferencja podsumowująca II etap akcji "Przejrzysta Polska" w województwie małopolskim. W II etapie akcji mogły brać udział tylko te samorządy, które ukończyły pi... 16.10.2006 Gmina Limanowa - "otwarta" na unijne pieniądze W latach 2007 - 2013 Polska będzie miała szansę wykorzystać aż 67,28 mld euro z Unii Europejskiej. Środki te będą wydatkowane w ramach 16 regionalnych (wojewódzkich) programów operacyjnych oraz 6 programów operacyjnych: Prog... 01.10.2006 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XL sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont d... 14.09.2006 Zaproszenie Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych w Chabówce autor produktu turystycznego Kolejowych Szlaków Turystycznych w imieniu swoim i Partnerów tradycji staropolskiej zadość czyniąc, łaskawie prosić raczą J.... 10.09.2006 Zawiadomienie Nasz znak: ROEG - 7627/18/2006Limanowa, dnia 4 września 2006 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Jt w Dz.U. z 2000, nr 98, poz. 1071), w zwią... 30.08.2006 Informacja XXXIX sesji Rady Gminy W dniu 31 sierpnia 2006 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy, na której dokonano oceny realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Przyjęcie informacji poprzedzone było analizą realizacji budżetu przez resortowe Komisje Rady, k... 23.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/144/2006Limanowa, dnia 24.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 22.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/164/2006Limanowa, dnia 23.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 16.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/137/2006Limanowa, dnia 17.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 26.07.2006 Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy Limanowa polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowej części subwencji oświatowej dla gminy z przeznaczeniem na wydatki bie�... 25.07.2006 INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2006/2007 można składać do dnia 15 września 2006r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół. Odpowiednie druki wniosków można odbierać po 15 sierpnia w pok. Nr 31. D... 25.07.2006 Informacja do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników Artykuł 70b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 145, poz. 1532) mówi iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysłu... 24.07.2006 7 miejsce gminy Limanowa w rankingu samorządów Gmina Limanowa zajęła 7 miejsce w rankingu samorządów ogłoszonym przez Rzeczpospolitą w dniu 20 lipca 2006 r. w siedzibie redakcji w Warszawie.Ranking został ogłoszony po wnikliwym przestudiowaniu finansów gminy za 2005 r. Nagr... 11.06.2006 Zawiadomienie Mieszkańcy Gminy Organizacje pozarządowe Przystępując do realizacji zadania 3.1 - Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych - w ramach kontynuacji akcji Przejrzysta Polska zwracamy się o wsp... 04.06.2006 DYPLOM DLA URZĘDU GMINY W dniu 3 czerwca 2006 r. w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie nastąpiło ogłoszenie wyników II edycji Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce". Nasz Urząd Gminy za zgłoszone rozwiązanie zarządcze pod nazwą "Katalog usł... 01.06.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/75/2006Limanowa, dnia 02.06.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że z...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne