Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

17.12.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na dokonaniu przeniesień kredytów budżetowych pomiędzy działami oraz wprowadzeniu do budżetu części oświat... 03.12.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XII sesja Rady Gminy, na której uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości na 2004 r. Zgodnie z zaakceptowaną propozycją przez Komisję Finansową Rady Gminy podatki wzrastają nieznac... 18.11.2003 Program współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Limanowa przedstawia - organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)... 06.11.2003 V miejsce Wójta Gminy Limanowa W Plebiscycie im. Wincentego Witosa o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski czytelnicy Gazety Krakowskiej zgłosili do tego tytułu 72 gospodarzy małopolskich gmin, którzy otrzymali łącznie 74 218 ważnych głosów.Laureatami zostal... 29.10.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XI sesja Rady Gminy, na której dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.Spośród zgłoszonych 22 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego przez obyw... 22.10.2003 Brązowy Laur Edukacji Samorządowej dla Gminy Limanowa Dzisiaj w siedzibie tygodnika "Polityka" w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Profesjonalizacja polskiej administracji samorządowej warunkiem naszego sukcesu w Unii Europejskiej" zorganizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo... 08.10.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się X sesja Rady Gminy Limanowa, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2003 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu dotacji celowych na dodatki mieszkaniowe i dożywianie uczniów oraz d... 27.08.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się IX sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym tematem obrad była ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Planowane dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w 56,5% z... 26.08.2003 Obrady Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w dniu 26 sierpnia br. oraz w dniu 27 sierpnia połączone Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komis... 17.07.2003 DROGA Z SAPARD - U Można już bezpiecznie przejechać na trasie Stara Wieś - Siekierczyna. W środę oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną drogę.Droga ma długość 3,5 km, przy czym w ramach inwestycji nową nawierzchnię położono na odcinku ... 24.06.2003 Nabór kandydatów na ławników Rada Gminy Limanowa działając na podstawie art.. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych w obszarze właści... 17.06.2003 Sesja Rady Gminy Limanowa W Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 18 czerwca 2003 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa, na której podjęte zostały uchwały w sprawach:zmian w budżecie gminy na 2003 r.zmiany w statucie gminy,określenia zakresu i formy inf... 14.06.2003 Gmina Limanowa Laureatem II Edycji Konkursu W dniu 14 czerwca br. w Sejmie RP Kapituła konkursu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego ogłosiła wyniki II edycji rankingu.W konkursie udział wzięło 200 gmin. N... 22.05.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W sali narad Urzędu Gminy odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym wyrażono pozytywną opinię odnośnie wydania 12 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych or... 23.04.2003 Sesja Rady Gminy Rada Gminy Limanowa na sesji odbytej w dniu 24 kwietnia br. stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "wstrzymujących się" udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.Podjęcie uchwały o absolutorium poprzed... 07.04.2003 Gmina ponownie zasypana Z powodu intensywnych opadów śniegu połączonych z silną wichurą w nocy z 7 na 8 kwietnia br. gmina Limanowa ponownie została zasypana.Większość dróg gminnych jest nieprzejezdna z powodu zawiei i zamieci śnieżnych tworzącyc... 27.03.2003 Obrady Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie statutu gminy. Przyjęcie nowego statutu podyktowane zostało zmianami dotyczącymi działalności gmin od obecnej ka... 25.03.2003 Obrady Komisji Finansów W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na którym dokonano analizy wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Przygotowane przez Wydział Finansów sprawozdanie po przeprowadzonej analiz... 24.03.2003 Obrady Komisji Rady W sali konferencyjnej Urząd Gminy Limanowa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, na którym dokonano a... 20.03.2003 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym dokonano oceny realizacji budżetu gminy za 2002 rok.Po zapoznaniu się z przygotowanym przez Wydział Finansowy sprawozdaniem o real... 16.03.2003 Spotkanie dotyczące integracji europejskiej Z inicjatywy Biura Integracji Europejskiej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 16 marca o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się spotkanie poświęcone upowszechnianiu idei integracji eu... 10.03.2003 Narada Dyrektorów Szkół W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się spotkanie dyrektorów Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół z Władzami Gminy.W trakcie narady przedstawiono układy wykonawcze budżetów poszczególnych szkół na rok 2003 oraz omówiono wy... 03.03.2003 Spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć W Urzędzie Gminy odbyło się kolejne robocze spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć, przy górskim szlaku turystycznym z Limanowej do Tymbarku. Społeczny Komitet, nad którym patronat sprawuje Gmin... 26.02.2003 Obrady Komisji Statutowej W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym dokonano analizy przygotowanego przez Wydział Organizacyjny projektu nowego statutu gminy opracowanego w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie... 24.02.2003 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym zapoznano się z działalnością Miejsko - Gminnego Punktu Konsultacyjnego w 2002r., a prowadzonego wspólni...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne