Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Podpisano umowy na remonty dróg

25.03.2010

W dniu 17 marca br. w Krakowie Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim Stanisławem Kracikiem na przebudowę drogi Podstawy - Majeż - Siekierczyna I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Koszt całości zadania po przetargu wynosi: 2.599.155 zł, 50% tej kwoty gmina otrzymała z MSWA, a drugie 50 % to udział własny gminy.


Zakres zadania:

 • remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Majeż - Siekierczyna - Wola na długości 3.57 km,
 • uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym,
 • remont rowów na odcinku drogi 3,713 km,
 • zabezpieczenie skarp płytami bitumicznymi przed osuwaniem,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej,
 • budowa chodników,
 • oznakowanie pionowe drogi,
 • wykonanie barier energochłonnych z pasem napinającym,
 • wykonanie przystanków,
 • budowa oświetlenia

W tym samym dniu Wójt Gminy Limanowa podpisał również aneks do umowy "Centrum Wsi Kanina". Przetarg pt. "Zagospodarowanie centrum Wsi Kanina poprzez Budowę Boisk Sportowych z Ogrodzeniem" ogłoszony będzie dnia 31 marca br.

Budowa Boisk sportowych w centrum wsi ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zagospodarowanie miejsca spotkań, umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań sportowych i sprawności fizycznej, prowadzenie zdrowego stylu życia. Wychowanie poprzez sport jest metodą walki z patologią społeczną .

Zadanie obejmuje:

 • budowę boisk sportowych z ogrodzeniem
 • remont chodników
 • urządzenie zieleni z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

W dniu 17 marca br. w Krakowie Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim Stanisławem Kracikiem na przebudowę drogi Podstawy - Majeż - Siekierczyna I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Koszt całości zadania po przetargu wynosi: 2.599.155 zł, 50% tej kwoty gmina otrzymała z MSWA, a drugie 50 % to udział własny gminy.


Zakres zadania:

 • remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Majeż - Siekierczyna - Wola na długości 3.57 km,
 • uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym,
 • remont rowów na odcinku drogi 3,713 km,
 • zabezpieczenie skarp płytami bitumicznymi przed osuwaniem,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej,
 • budowa chodników,
 • oznakowanie pionowe drogi,
 • wykonanie barier energochłonnych z pasem napinającym,
 • wykonanie przystanków,
 • budowa oświetlenia

W tym samym dniu Wójt Gminy Limanowa podpisał również aneks do umowy "Centrum Wsi Kanina". Przetarg pt. "Zagospodarowanie centrum Wsi Kanina poprzez Budowę Boisk Sportowych z Ogrodzeniem" ogłoszony będzie dnia 31 marca br.

Budowa Boisk sportowych w centrum wsi ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zagospodarowanie miejsca spotkań, umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań sportowych i sprawności fizycznej, prowadzenie zdrowego stylu życia. Wychowanie poprzez sport jest metodą walki z patologią społeczną .

Zadanie obejmuje:

 • budowę boisk sportowych z ogrodzeniem
 • remont chodników
 • urządzenie zieleni z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu


Liczba wyświetleń: 1632
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne