Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

24.03.2004

W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

W wyniku przeprowadzonej analizy i dyskusji Komisja Rewizyjna jednogłośnie zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok przesyłając równocześnie wniosek w tej sprawie do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

W wyniku przeprowadzonej analizy i dyskusji Komisja Rewizyjna jednogłośnie zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok przesyłając równocześnie wniosek w tej sprawie do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.Liczba wyświetleń: 3278
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne