Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

IV Sesja Rady Gminy

30.01.2007

W gminie Limanowa odbyła się IV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2007 r. Przyjęcie budżetu gminy przez Radę Gminy stosunkiem głosów za 17, przeciw 1 i 1 wstrzymującym się poprzedzone było dogłębną analizą projektu budżetu na posiedzeniach Komisji Rady, które po przeanalizowaniu opowiedziały się za jego przyjęciem.
Budżet gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 44 726 850,00 złotych, zaś po stronie wydatków kwotą 43 864 442, 00 złotych. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 310 610,00 złotych.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła ponadto uchwały w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na budowę chodnika w Mordarce;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Limanowa;
 • wytypowania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rzeki Łososina w osobie Pana Józefa Oleksego Przewodniczącego Rady Gminy;
 • zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Limanowa i jej jednostkom organizacyjnym.

Podczas sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • założeniem barierki ochronnej przy drodze Stara Wieś Wola - Rola;
 • dalszego zabezpieczenia osuwiska w Pisarzowej przy drodze powiatowej.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

Na sesję Rady Gminy przybył z kolędą ksiądz prałat Józef Poręba Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Limanowej oraz Chór dziecięcy z Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu i Mali Męcinianie.

W gminie Limanowa odbyła się IV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2007 r. Przyjęcie budżetu gminy przez Radę Gminy stosunkiem głosów za 17, przeciw 1 i 1 wstrzymującym się poprzedzone było dogłębną analizą projektu budżetu na posiedzeniach Komisji Rady, które po przeanalizowaniu opowiedziały się za jego przyjęciem.
Budżet gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 44 726 850,00 złotych, zaś po stronie wydatków kwotą 43 864 442, 00 złotych. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 310 610,00 złotych.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła ponadto uchwały w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na budowę chodnika w Mordarce;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Limanowa;
 • wytypowania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rzeki Łososina w osobie Pana Józefa Oleksego Przewodniczącego Rady Gminy;
 • zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Limanowa i jej jednostkom organizacyjnym.

Podczas sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • założeniem barierki ochronnej przy drodze Stara Wieś Wola - Rola;
 • dalszego zabezpieczenia osuwiska w Pisarzowej przy drodze powiatowej.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

Na sesję Rady Gminy przybył z kolędą ksiądz prałat Józef Poręba Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Limanowej oraz Chór dziecięcy z Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu i Mali Męcinianie.Liczba wyświetleń: 2013
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne