Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

III sesja Rady Gminy Limanowa

29.12.2010

W gminie Limanowa w dniu 30 grudnia 2010 r. odbyła się III sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawach:

 • obsadzenia wygasłego mandatu radnego w 2 okręgu wyborczym. Radnym został Pan Czesław Jańczy, który otrzymał największą liczbę głosów z listy Samorządowe Przymierze Razem. Radny Czesław Jańczy złożył ślubowanie,

 • {multithumb thumb_height=150}
 • zmian w składzie osobowym Komisji Rady w związku z wejściem do Rady Radnego Czesława Jańczego,
 • ustalenia diet dla radnych,
 • ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
 • zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • przyjęcia programu współpracy gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
 • zmian w budżecie gminy,
 • ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • organizacją placu targowego dla rolników w Limanowej,
 • odśnieżania drogi Stara Wieś Wola – Rola.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy złożyli życzenia noworoczne dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.

W gminie Limanowa w dniu 30 grudnia 2010 r. odbyła się III sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawach:

 • obsadzenia wygasłego mandatu radnego w 2 okręgu wyborczym. Radnym został Pan Czesław Jańczy, który otrzymał największą liczbę głosów z listy Samorządowe Przymierze Razem. Radny Czesław Jańczy złożył ślubowanie,

 • {multithumb thumb_height=150}
 • zmian w składzie osobowym Komisji Rady w związku z wejściem do Rady Radnego Czesława Jańczego,
 • ustalenia diet dla radnych,
 • ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
 • zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • przyjęcia programu współpracy gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
 • zmian w budżecie gminy,
 • ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • organizacją placu targowego dla rolników w Limanowej,
 • odśnieżania drogi Stara Wieś Wola – Rola.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy złożyli życzenia noworoczne dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.Liczba wyświetleń: 3150
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne