Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o V sesji Rady Gminy

27.03.2007

W Gminie Limanowa odbyła się V sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie Gminy Limanowa oraz ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Limanowa oraz akceptacji przez te jednostki wysokości wartości jednego punktu.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego w Nowym Rybiu”,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi”,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi - Gmina Limanowa”,
 • powiadomienia Sekretarza Gminy Limanowa - Pana Stanisława Odziomka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,
 • rozpatrzenia skargi związanej z zadaniami wykonywanymi przez Wójta Gminy Limanowa,
 • odpowiedzi na skargę Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Limanowa Nr VI/36/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa.

W trakcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg gminnych na terenie gminy,
 • regulacją potoków w Pisarzowej, Męcinie, Rupniowie i Siekierczynie I,
 • ujęciem do realizacji budowy studni głębinowej w Siekierczynie I,
 • likwidacją osuwiska w Kłodnem.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

W Gminie Limanowa odbyła się V sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie Gminy Limanowa oraz ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Limanowa oraz akceptacji przez te jednostki wysokości wartości jednego punktu.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego w Nowym Rybiu”,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi”,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi - Gmina Limanowa”,
 • powiadomienia Sekretarza Gminy Limanowa - Pana Stanisława Odziomka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,
 • rozpatrzenia skargi związanej z zadaniami wykonywanymi przez Wójta Gminy Limanowa,
 • odpowiedzi na skargę Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Limanowa Nr VI/36/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa.

W trakcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg gminnych na terenie gminy,
 • regulacją potoków w Pisarzowej, Męcinie, Rupniowie i Siekierczynie I,
 • ujęciem do realizacji budowy studni głębinowej w Siekierczynie I,
 • likwidacją osuwiska w Kłodnem.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1600
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne