Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXIII sesja Rady Gminy

15.03.2009

W dniu 16 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na br. oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Kanina oraz Wsi Męcina na lata 2009-2016. Plany Odnowy Wsi Kanina i Męcina będą wykorzystywane w staraniach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Limanowa oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa. Konieczność zmiany uchwał związana jest z nową ustawą o pracownikach samorządowych, która weszła w życie 1 stycznia br.

Podczas sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z koniecznością:

  • remontów dróg, które w okresie zimowym uległy bardzo dużemu zniszczeniu,
  • podjęcia starań zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości przemieszczania się środkami komunikacji publicznej także w mniej atrakcyjnych z punktu widzenia przewoźników godzinach wieczornych oraz w soboty i niedziele,
  • przebudowy mostu do osiedla Łęgi w Męcinie oraz drogi Męcina - Zakrętek.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy - inż. Władysław Pazdan.

Radni wyrazili również zadowolenie ze sprawnie zorganizowanej akcji doraźnego odśnieżania dróg w czasie tegorocznej, wyjątkowo bogatej w opady śniegu zimy.

W dniu 16 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na br. oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Kanina oraz Wsi Męcina na lata 2009-2016. Plany Odnowy Wsi Kanina i Męcina będą wykorzystywane w staraniach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Limanowa oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Limanowa. Konieczność zmiany uchwał związana jest z nową ustawą o pracownikach samorządowych, która weszła w życie 1 stycznia br.

Podczas sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z koniecznością:

  • remontów dróg, które w okresie zimowym uległy bardzo dużemu zniszczeniu,
  • podjęcia starań zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości przemieszczania się środkami komunikacji publicznej także w mniej atrakcyjnych z punktu widzenia przewoźników godzinach wieczornych oraz w soboty i niedziele,
  • przebudowy mostu do osiedla Łęgi w Męcinie oraz drogi Męcina - Zakrętek.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy - inż. Władysław Pazdan.

Radni wyrazili również zadowolenie ze sprawnie zorganizowanej akcji doraźnego odśnieżania dróg w czasie tegorocznej, wyjątkowo bogatej w opady śniegu zimy.Liczba wyświetleń: 2262
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne