Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie

10.05.2009
Limanowa, dnia 07 maj 2009 r.

Nasz znak: GP - 7629/03/2009.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r, nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że:

od dnia: 03 lutego 2009 r.


przez: Wójta Gminy Limanowa prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu (inwestora) którym jest: Zakład Usługowo-Produkcyjny "EMITER" sp. j. Stanisław Bieda i Piotr Lis w Łososinie Górnej 91, 34-600 Limanowa

w trybie ustawy: z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako:

"Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-montażowej na terenie działki nr ew. 133 w obr. Łososina Górna - na lakiernię z zapleczem i magazynami".

W związku z powyższym, istnieje możliwość:

  • zapoznania się z dotychczasową dokumentacją w tej sprawie
  • oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, pok. 6, w terminie 21 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Limanowa.

Limanowa, dnia 07 maj 2009 r.

Nasz znak: GP - 7629/03/2009.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r, nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że:

od dnia: 03 lutego 2009 r.


przez: Wójta Gminy Limanowa prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu (inwestora) którym jest: Zakład Usługowo-Produkcyjny "EMITER" sp. j. Stanisław Bieda i Piotr Lis w Łososinie Górnej 91, 34-600 Limanowa

w trybie ustawy: z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako:

"Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-montażowej na terenie działki nr ew. 133 w obr. Łososina Górna - na lakiernię z zapleczem i magazynami".

W związku z powyższym, istnieje możliwość:

  • zapoznania się z dotychczasową dokumentacją w tej sprawie
  • oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, pok. 6, w terminie 21 dni od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Limanowa.Liczba wyświetleń: 18030
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne