Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Uroczysta sesja z okazji 15-lecia gminy Limanowa

04.08.2007

Radni, sołtysi, artyści, społecznicy, przedsiębiorcy, miejscowe duchowieństwo i oświata, przedstawiciele władz lokalnych i przyjaciele świętowali wczoraj uroczyście piętnaście lat istnienia gminy Limanowa. Z tej okazji odprawiona została msza święta, odbyła się sesja, a do wieczora na limanowskim rynku trwał przegląd dorobku całej społeczności okraszony występami zaproszonych na ten dzień artystów krajowych.


{multithumb thumb_height=150}

Z woli i determinacji mieszkańców Gmina Limanowa wydzieliła się jako samodzielna jednostka samorządowa w 1992 roku. Zadecydowała o tym przede wszystkim wola i determinacja mieszkańców 21 podlimanowskich wsi.

- Czas, w którym pojawiła się gmina Limanowa na mapie samorządowej Polski, był bardzo sprzyjający - podkreśla Jacenty Musiał, obecny przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, szef Gminnego Zakładu Usług Publicznych w gminie Limanowa. - Było wówczas uruchomionych bardzo dużo różnych funduszy przeznaczonych właśnie na rozwój terenów wiejskich.

Przebieg wczorajszych uroczystości i imprez dowiódł dobitnie, że gmina Limanowa tę wielką szansę wykorzystała, a mają w rym udział samorządowcy z wójtem Władysławem Pazdanem na czele oraz ogromna rzesza ludzi, która we wszystkich wsiach przyczyniła się do rozwoju gminy.

- Rozdział z miastem wyszedł nam na dobre, szczególnie ze względu na możliwość korzystania z różnych środków - podkreślał w swoich wypowiedziach wójt Pazdan. - Na uwagę zasługuje powszechna telefonizacja, wybudowanie wielu kilometrów dróg asfaltowych i żwirowo-tłuczniowych, poprawa bazy oświatowej. Wspólnym wysiłkiem usunęliśmy 60 procent szkód powodziowych oszacowanych na zawrotną sumę 200 min zł po czterech kataklizmach, które nas nawiedziły. Zdobyliśmy wspólnym wysiłkiem ludzi pierwsze miejsce w krajowym konkursie na efektywne usuwanie tych szkód.

Sesja 61 radnych. To właśnie w ich intencji, jednej gminnej rodziny, dziekan Józef Poręba celebrował w południe mszę świętą w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Po mszy wszyscy obecni udali się do Limanowskiego Domu Kultury na uroczystą sesję, którą poprowadził Józef Oleksy. On to piastuje od początku istnienia gminy do dziś tę funkcję. Obok niego jeszcze trzech radnych może się poszczycić piętnastoletnim mandatem. To Franciszek Bieda, Eugeniusz Wojak i Jan Hutek.

Zaproszono na nią wszystkich 61 radnych z dotychczasowych czterech kadencji i 42 sołtysów pracujących przez piętnaście lat w 23 sołectwach. Władze powiatu reprezentowali cytowany już Jacenty Musiał i wicestarosta Franciszek Dziedzina. Znaleźli się wśród dużej grupy osób, która przekazała na ręce wójta i przewodniczącego rady życzenia i gratulacje. Jako ciekawostkę warto podać, że zaraz po wydzieleniu gminą kierowało 28 radnych, później po ustawowej redukcji rada miała 21 radnych i do dziś ryle liczy. Dla przykładu Limanowa ma ich 15. Jest to uzależnione od liczby mieszkańców.

Władysław Pazdan złożył obszerne sprawozdanie obejmujące cały okres istnienia gminy i prezentujące szczegółowe osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, infrastruktury, w szkolnictwie, kulturze, społecznej aktywności. Mówił dużo o współpracy z samorządami ościennych gmin, z miastem i powiatem, którą także można uznać w skali regionu za wzorową. Przedstawiał gminę jako partnera wielu kontaktów zagranicznych, jako miejsce atrakcyjne dla turystów, letników spragnionych wypoczynku w dobrze prowadzonych gospodarstwach agroturystycznych.

Najbardziej zasłużonym wręczono jubileuszowe listy gratulacyjne.

Przedruk z "Dziennika Polskiego"

Radni, sołtysi, artyści, społecznicy, przedsiębiorcy, miejscowe duchowieństwo i oświata, przedstawiciele władz lokalnych i przyjaciele świętowali wczoraj uroczyście piętnaście lat istnienia gminy Limanowa. Z tej okazji odprawiona została msza święta, odbyła się sesja, a do wieczora na limanowskim rynku trwał przegląd dorobku całej społeczności okraszony występami zaproszonych na ten dzień artystów krajowych.


{multithumb thumb_height=150}

Z woli i determinacji mieszkańców Gmina Limanowa wydzieliła się jako samodzielna jednostka samorządowa w 1992 roku. Zadecydowała o tym przede wszystkim wola i determinacja mieszkańców 21 podlimanowskich wsi.

- Czas, w którym pojawiła się gmina Limanowa na mapie samorządowej Polski, był bardzo sprzyjający - podkreśla Jacenty Musiał, obecny przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, szef Gminnego Zakładu Usług Publicznych w gminie Limanowa. - Było wówczas uruchomionych bardzo dużo różnych funduszy przeznaczonych właśnie na rozwój terenów wiejskich.

Przebieg wczorajszych uroczystości i imprez dowiódł dobitnie, że gmina Limanowa tę wielką szansę wykorzystała, a mają w rym udział samorządowcy z wójtem Władysławem Pazdanem na czele oraz ogromna rzesza ludzi, która we wszystkich wsiach przyczyniła się do rozwoju gminy.

- Rozdział z miastem wyszedł nam na dobre, szczególnie ze względu na możliwość korzystania z różnych środków - podkreślał w swoich wypowiedziach wójt Pazdan. - Na uwagę zasługuje powszechna telefonizacja, wybudowanie wielu kilometrów dróg asfaltowych i żwirowo-tłuczniowych, poprawa bazy oświatowej. Wspólnym wysiłkiem usunęliśmy 60 procent szkód powodziowych oszacowanych na zawrotną sumę 200 min zł po czterech kataklizmach, które nas nawiedziły. Zdobyliśmy wspólnym wysiłkiem ludzi pierwsze miejsce w krajowym konkursie na efektywne usuwanie tych szkód.

Sesja 61 radnych. To właśnie w ich intencji, jednej gminnej rodziny, dziekan Józef Poręba celebrował w południe mszę świętą w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Po mszy wszyscy obecni udali się do Limanowskiego Domu Kultury na uroczystą sesję, którą poprowadził Józef Oleksy. On to piastuje od początku istnienia gminy do dziś tę funkcję. Obok niego jeszcze trzech radnych może się poszczycić piętnastoletnim mandatem. To Franciszek Bieda, Eugeniusz Wojak i Jan Hutek.

Zaproszono na nią wszystkich 61 radnych z dotychczasowych czterech kadencji i 42 sołtysów pracujących przez piętnaście lat w 23 sołectwach. Władze powiatu reprezentowali cytowany już Jacenty Musiał i wicestarosta Franciszek Dziedzina. Znaleźli się wśród dużej grupy osób, która przekazała na ręce wójta i przewodniczącego rady życzenia i gratulacje. Jako ciekawostkę warto podać, że zaraz po wydzieleniu gminą kierowało 28 radnych, później po ustawowej redukcji rada miała 21 radnych i do dziś ryle liczy. Dla przykładu Limanowa ma ich 15. Jest to uzależnione od liczby mieszkańców.

Władysław Pazdan złożył obszerne sprawozdanie obejmujące cały okres istnienia gminy i prezentujące szczegółowe osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, infrastruktury, w szkolnictwie, kulturze, społecznej aktywności. Mówił dużo o współpracy z samorządami ościennych gmin, z miastem i powiatem, którą także można uznać w skali regionu za wzorową. Przedstawiał gminę jako partnera wielu kontaktów zagranicznych, jako miejsce atrakcyjne dla turystów, letników spragnionych wypoczynku w dobrze prowadzonych gospodarstwach agroturystycznych.

Najbardziej zasłużonym wręczono jubileuszowe listy gratulacyjne.

Przedruk z "Dziennika Polskiego"


Liczba wyświetleń: 2003
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne