Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o VIII sesji Rady Gminy Limanowa

27.06.2007

W gminie Limanowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy, podczas której wręczono okolicznościowe podziękowania dla sześciu sołtysów za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, którzy zaprzestali pełnienia tych funkcji z powodu wyboru nowych sołtysów.


Podziękowania otrzymali sołtysi:

 • Jan Ociepka - Sołtys wsi Lipowe,
 • Zygmunt Tatkowski - Sołtys wsi Młynne,
 • Józef Opach - Sołtys wsi Nowe Rybie,
 • Protazy Tąta - Sołtys wsi Pisarzowa,
 • Władysław Abram - Sołtys wsi Sowliny,
 • Edward Szewczyk - Sołtys wsi Walowa Góra

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2007 r.
 • udzielenia pomocy finansowej powiatowi limanowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Limanowa przy drodze powiatowej nr 25219 Limanowa - Chełmiec"
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rupniowie
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Limanowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi"
 • uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Budowa boiska sportowego w Nowym Rybiu"

Na początku sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • przekazaniem drogi gminnej Limanowa - Stara Wieś - Siekierczyna I do właściwości Powiatu
 • remontem potoku Słomka i Starowiejskiego
 • budową chodnika w Młynnem przy drodze wojewódzkiej
 • remontem przyczółka mostu Czachurówka i poszerzeniem zakrętu przy drodze Międzygórski w Sowlinach
 • zwróceniem się do spółki Enion w sprawie szybszej interwencji na zgłoszenia awarii w oświetleniach ulicznych.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy, podczas której wręczono okolicznościowe podziękowania dla sześciu sołtysów za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, którzy zaprzestali pełnienia tych funkcji z powodu wyboru nowych sołtysów.


Podziękowania otrzymali sołtysi:

 • Jan Ociepka - Sołtys wsi Lipowe,
 • Zygmunt Tatkowski - Sołtys wsi Młynne,
 • Józef Opach - Sołtys wsi Nowe Rybie,
 • Protazy Tąta - Sołtys wsi Pisarzowa,
 • Władysław Abram - Sołtys wsi Sowliny,
 • Edward Szewczyk - Sołtys wsi Walowa Góra

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2007 r.
 • udzielenia pomocy finansowej powiatowi limanowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Limanowa przy drodze powiatowej nr 25219 Limanowa - Chełmiec"
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rupniowie
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Limanowa umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi"
 • uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Budowa boiska sportowego w Nowym Rybiu"

Na początku sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • przekazaniem drogi gminnej Limanowa - Stara Wieś - Siekierczyna I do właściwości Powiatu
 • remontem potoku Słomka i Starowiejskiego
 • budową chodnika w Młynnem przy drodze wojewódzkiej
 • remontem przyczółka mostu Czachurówka i poszerzeniem zakrętu przy drodze Międzygórski w Sowlinach
 • zwróceniem się do spółki Enion w sprawie szybszej interwencji na zgłoszenia awarii w oświetleniach ulicznych.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1782
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne