Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

X sesja Rady Gminy Limanowa

20.08.2007

W gminie Limanowa odbyła się X sesja Rady Gminy, na której wysłuchano informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
Po przeprowadzonej analizie realizacji budżetu na posiedzeniach Komisji resortowych Rady Gminy została ona przyjęta, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian budżecie gminy na br.,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację kotłowni w Zespołach Szkół w Pisarzowej i Rupniowie,
 • zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Zespołu Szkół w Rupniowie,
 • zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we wsi Lipowe,
 • uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę boisk sportowych w Kaninie, Pisarzowej i Rupniowie z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosków do realizacji,
 • uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosku do realizacji,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 • ustanowienia pomnikiem przyrody kilkusetletniego drzewa dębu w Kłodnem,
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa.

W trakcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • likwidacją osuwiska w Pisarzowej w ciągu drogi powiatowej,
 • czyszczeniem rowów przy drogach gminnych i obcięciem drzew i krzewów zasłaniających widoczność,
 • zwróceniem uwagi na właściwe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Starej Wsi,
 • zabezpieczeniem przyczółka mostu Paszkowiec w Męcinie,
 • regulacją potoku Smolnik.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się X sesja Rady Gminy, na której wysłuchano informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
Po przeprowadzonej analizie realizacji budżetu na posiedzeniach Komisji resortowych Rady Gminy została ona przyjęta, przy 2 głosach wstrzymujących.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian budżecie gminy na br.,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację kotłowni w Zespołach Szkół w Pisarzowej i Rupniowie,
 • zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Zespołu Szkół w Rupniowie,
 • zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu we wsi Lipowe,
 • uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę boisk sportowych w Kaninie, Pisarzowej i Rupniowie z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosków do realizacji,
 • uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosku do realizacji,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 • ustanowienia pomnikiem przyrody kilkusetletniego drzewa dębu w Kłodnem,
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa.

W trakcie sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • likwidacją osuwiska w Pisarzowej w ciągu drogi powiatowej,
 • czyszczeniem rowów przy drogach gminnych i obcięciem drzew i krzewów zasłaniających widoczność,
 • zwróceniem uwagi na właściwe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Starej Wsi,
 • zabezpieczeniem przyczółka mostu Paszkowiec w Męcinie,
 • regulacją potoku Smolnik.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1695
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne