A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

16.04.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał proponowane do podjęcia na sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2002 r. Podjęta została uchwała w sprawie udzielenia kierownikowi GOPS pełnomocnictwa do dokonywan... 09.04.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy zdecydował o uruchomieniu środków wiejskich zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich, które do tej pory się odbyły.Następnie Zarząd Gminy ogłosił 9 przetargów na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w związ... 06.04.2002 Szkolenie rachmistrzów spisowych W dniu 8 kwietnia 2002 r. w Urzędzie Gminy Limanowa rozpoczęło się szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych. Szkolenie będzie prowadzone w 2 turach. Pierwsza w dniach 8-12 kwietnia 2002 r. w godz. 9 - 15 i będzie w niej uc... 27.03.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał podziału środków na działalność bojową i poprawę bazy lokalowej remiz OSP na terenie gminy.Następnie dokonał umorzenia odsetek i rozratowania należności z tytułu podatku od śr... 26.03.2002 Zakwalifikowano kandydatów na rachmistrzów W Urzędzie Gminy Limanowa dokonano weryfikacji kandydatów na rachmistrzów i zakwalifikowano spośród 159 osób - 84 osoby na szkolenia rachmistrzów, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniach 8 - 12 i 15 - 19... 19.03.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Zarząd Gminy Limanowa na kolejnym posiedzeniu dokonał zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Następnie ustalił wytyczne do sporządzenia projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2002/2003. Po rozpatrzeniu wniesionych próśb ... 12.03.2002 Mądra Gmina W dniu 14 marca 2002 r. Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa wziął udział w rozstrzygnięciu trzeciej edycji konkursu pod nazwą "Mądra Gmina" zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracj... 09.03.2002 Zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych W Urzędzie Gminy Limanowa zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.Wpłynęło 158 wniosków na 81 miejsc. Informacja o weryfikacji telefonicznie - tel. 337-12-61 lub osobiście w Gminnym Biurze Spisowym po 25 marca 20... 05.03.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r.Na wniosek Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarząd Gminy z... 26.02.2002 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja rozpatrzyła kilka wniosków o dofinansowanie z Funduszu Przeciwalkoholwego i zdecydowała o dofinansowaniu dzi... 23.02.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXV sesja Rady Gminy na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2002 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy. Ponadto na wniosek Zarz... 20.02.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zapoznał się z informacjami przygotowanymi przez GZOS odnośnie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w rozbiciu na klasy zerowe, szkoły podstawowe, gimnazja i Liceum Techniczne, liczby pra... 19.02.2002 Zamówienia publiczne W Urzędzie Gminy Limanowa przeprowadzone zostało szkolenie odnośnie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.Szkolenie prowadził Pan Bolesław Basiński przedstawiciel Klubu Sądeckiego Stowarzyszenia Wspierania Inicja... 18.02.2002 Podziękowanie za pracę W siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej odbyła się podniosła uroczystość związana z wręczeniem dyplomu uznania za długoletnią pracę nauczycielską zasłużonej emerytowanej Dyrektorce Szkoły Podstawowej w Ru... 17.02.2002 Szkolenie agroturystyczne W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się szkolenie poświęcone technice i obsłudze konsumentów oraz problematyce związanej z gastronomią w turystyce wiejskiej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Wspierania Wsi, a jeg... 06.02.2002 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały uchwały w sprawach: przekształcenia Liceum Technicznego w Męcinie w 3-letnie Liceum Profilowane, zmian w budżecie gminy polegających n... 05.02.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy Limanowa przyjął i zaakceptował projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, który zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy na sesji planowanej do odbycia w dniu 25 lutego br. Pona... 29.01.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy na kolejnym posiedzeniu ogłosił przetarg na wykonanie robót wykończeniowych przy części przyziemia segmentu B wraz z wykonaniem szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi. Wartość zadania około 100.000,- zł. O... 27.01.2002 Spotkanie KGW z władzami gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Limanowej odbyło się spotkanie noworoczne władz gminy z aktywem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.W spotkaniu uczestniczyli: Wójtowie Gminy Władysław Pazdan i Jacenty Musiał, Przewodni... 26.01.2002 Spotkanie z pracownikami GZUP Gminny Zespół Użyteczności Publicznej zorganizował spotkanie pracowników podległych placówek kulturalnych tj. bibliotek i świetlic z terenu Gminy Limanowa w sali konferencyjnej UG Limanowa.W zebraniu uczestniczył Zastępca Wó... 22.01.2002 Obradował Zarząd Gminy Na odbytym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał w sprawie przekształcenia Liceum Technicznego w Męcinie w 3 - letnie Liceum Profilowane oraz w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy odnośnie regulaminu wynagradzania n... 20.01.2002 Narada dyrektorów szkół W Urzędzie Gminy odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów poświęcona omówieniu układu wykonawczego budżetów szkół na 2002 r. Zwrócono uwagę dyrektorom szkół na potrzebę oszczędnego i racjonalnego ... 19.01.2002 Narada sołtysów W Urzędzie Gminy odbyła się narada sołtysów, na której omówiono problemy związane z ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz dokonano podsumowania zebranych podatków i zobowiązań pieniężnych p... 19.01.2002 Przegląd Grup Kolędniczych W sobotę w Domu Kultury w Starej Wsi odbył się VI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. W przeglądzie wzięło udział 12 grup kolędniczych prezentując obrzędy związane z tradycją Bożego Narodzenia na terenie Limanowszczyzny. W... 14.01.2002 Krzyż na Górze Paproć Prawdopodobnie w bieżącym roku wybudowany zostanie Krzyż na Górze Paproć. Takie ustalenie zapadło na spotkaniu Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i Krzyża na Górze Paproć w Urzędzie Gminy Limanowa. Na Górze paproć stoi ju...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30