Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XII Gminny Konkurs o Janie Pawle II

05.04.2024

 XII GMINNY KONKURS O JANIE PAWLE II

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie 
pod patronatem Wójta Gminy Limanowa,
Wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu
 
INFORMACJE OGÓLNE

I. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

II. Cele:
– uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II,
– utrwalenie wspomnień związanych z osobą Karola Wojtyły,
– zapoznanie z biografią, twórczością i nauczaniem Papieża Polaka,
– rozwijanie wrażliwości twórczej wśród dzieci i młodzieży,
– promowanie młodych talentów.

III. Kategorie:
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach tematycznych:

– konkurs plastyczny,
            adresowany do uczniów w dwóch kategorii wiekowych – IV–VI oraz VII-VIII,

– konkurs wiedzy o Janie Pawle II,
            adresowany do uczniów w jednej kategorii wiekowej – IV-VIII.

Eliminacje szkolne w poszczególnych kategoriach konkursu szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
 
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SZUKAŁEM WAS, IDZIEMY ZA TOBĄ”
 
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII.
2. Temat konkursu: „Plastyczna interpretacja dzieła św. Jana Pawła II – Tryptyk rzymski – Medytacje. Zdumienie”
3. Forma prac:
  • format A4,
  • technika dowolna płaska.
4. Szkoła może przesłać po 1 pracy  z każdej kategorii wiekowej.
5. Praca powinna być opisana w następujący sposób:
a) imię i nazwisko autora, klasa
b) adres i tel. szkoły
c) imię i nazwisko opiekuna
6. Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2024r. na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
7. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
8. Finał gminny konkursu odbędzie się 23 maja 2024r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 
Tekst do interpretacji

Zdumienie

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat...
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem...
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem...
— niesiony dokąd?
Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty...
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać —
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».)
Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
— wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» —
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens... ma sens... ma sens!»
 
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II
 
1. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas IV-VIII.
2. Szkoła może zgłosić  do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
3. Tekstem źródłowymi jest wyznaczona przez organizatora lektura:
Tomasz Ponikło „Wielcy Polacy. Jan Paweł II”, wyd. Multico, Warszawa 2011.
4. Autorem pytań na podstawie powyższych pozycji jest zespół nauczycieli powołany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
5. Uczestnicy konkursu rozwiązują test trwający 45 minut składający się z pytań zamkniętych i otwartych.
6. Etap gminny konkursu odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
7. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

IV. Ogólne zasady konkursu:
 1.Kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz zgodę (zał. nr 2) i klauzulę RODO (zał. nr 3) należy przesłać pocztą bądź drogą elektroniczną do dnia 7 maja 2024 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
34-654 Męcina 530
Tel. (18) 3327 011
[email protected]
www.sp1mecina.pl
z dopiskiem Konkurs o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą”
2. Finał gminny konkursu odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (18) 3327011 w godzinach pracy sekretariatu.
4. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
5. Ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów nastąpi w dniu ich przeprowadzenia.


Liczba wyświetleń: 635
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne