A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

21.05.2002 Spis Powszechny Ludności, Mieszkań oraz Rolny rozpoczęty W dniu 21 maja br. we wszystkich 80 obwodach spisowych na terenie gminy rozpoczął się Powszechny Spis Ludności, Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny. Rachmistrzowie odwiedzać będą wszystkie mieszkania na terenie gminy do 8 czerwc... 20.05.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał Rady Gminy proponowane do podjęcia na sesji Rady Gminy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w związku ze zmniejszeniem liczby radnych w następnej kadencji ... 15.05.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał Rady Gminy w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mordarce, Pasierbcu, Pisarzowej, Rupniowie i Starej Wsi II oraz włączenia Gimnazjum Publicznego w Męcinie do Zespołu Szkół w Męcinie.... 08.05.2002 Obchód przedspisowy W dniu 9 maja br. rozpoczął się obchód przedspisowy, który trwać będzie do 15 maja br. W tych dniach do każdego z mieszkań zapuka rachmistrz spisowy, który będzie posiadał legitymację ze zdjęciem, wystawioną przez Dyrekto... 05.05.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na odbytym posiedzeniu Zarząd Gminy zdecydował o uruchomieniu środków wiejskich zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich, które odbyły się w okresie pomiędzy 11 kwietnia a 5 maja br.Następnie Zarząd Gminy pozytywnie zaopiniował ... 28.04.2002 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXXVI sesja rady Gminy, której zasadniczym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy, za kt... 23.04.2002 Posiedzenia Komisji Rady W gminie Limanowa trwają obrady Komisji Rady poświęcone ocenie wykonania budżetu gminy Limanowa za 2001 r.W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, zaś w ... 21.04.2002 Narada Dyrektorów Szkół W Urzędzie Gminy w Limanowej odbyła się narada władz gminy z dyrektorami szkół. W trakcie narady dla 6 nauczycieli wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Głównym tematem narady było omówi... 20.04.2002 Zakwalifikowano kandydatów na rachmistrzów spisowych W Urzędzie Gminy zakończyło się 10 dniowe szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych. Spośród 159 zgłoszeń na szkolenie zakwalifikowano 89 osób. W trakcie szkolenia 8 osób zrezygnowało z chęci podjęcia się tej pra... 17.04.2002 Wirtualne Biuro Obsługi W Urzędzie Gminy Limanowa z dniem 19 kwietnia br. rozpoczęło funkcjonować Wirtualne Biuro Obsługi Interesantów, które jest na stronie gminy www.ug.limanowa.pl.Pod hasłem Biuro obsługi zamieszczony został wykaz procedur wg w... 16.04.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zaakceptował projekty uchwał proponowane do podjęcia na sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2002 r. Podjęta została uchwała w sprawie udzielenia kierownikowi GOPS pełnomocnictwa do dokonywan... 09.04.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy zdecydował o uruchomieniu środków wiejskich zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich, które do tej pory się odbyły.Następnie Zarząd Gminy ogłosił 9 przetargów na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w związ... 06.04.2002 Szkolenie rachmistrzów spisowych W dniu 8 kwietnia 2002 r. w Urzędzie Gminy Limanowa rozpoczęło się szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych. Szkolenie będzie prowadzone w 2 turach. Pierwsza w dniach 8-12 kwietnia 2002 r. w godz. 9 - 15 i będzie w niej uc... 27.03.2002 Obrady Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy dokonał podziału środków na działalność bojową i poprawę bazy lokalowej remiz OSP na terenie gminy.Następnie dokonał umorzenia odsetek i rozratowania należności z tytułu podatku od śr... 26.03.2002 Zakwalifikowano kandydatów na rachmistrzów W Urzędzie Gminy Limanowa dokonano weryfikacji kandydatów na rachmistrzów i zakwalifikowano spośród 159 osób - 84 osoby na szkolenia rachmistrzów, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniach 8 - 12 i 15 - 19... 19.03.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Zarząd Gminy Limanowa na kolejnym posiedzeniu dokonał zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Następnie ustalił wytyczne do sporządzenia projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2002/2003. Po rozpatrzeniu wniesionych próśb ... 12.03.2002 Mądra Gmina W dniu 14 marca 2002 r. Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa wziął udział w rozstrzygnięciu trzeciej edycji konkursu pod nazwą "Mądra Gmina" zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracj... 09.03.2002 Zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych W Urzędzie Gminy Limanowa zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.Wpłynęło 158 wniosków na 81 miejsc. Informacja o weryfikacji telefonicznie - tel. 337-12-61 lub osobiście w Gminnym Biurze Spisowym po 25 marca 20... 05.03.2002 Obrady Zarządu Gminy Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r.Na wniosek Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarząd Gminy z... 26.02.2002 Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja rozpatrzyła kilka wniosków o dofinansowanie z Funduszu Przeciwalkoholwego i zdecydowała o dofinansowaniu dzi... 23.02.2002 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXV sesja Rady Gminy na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2002 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy. Ponadto na wniosek Zarz... 20.02.2002 Posiedzenie Zarządu Gminy Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Gminy zapoznał się z informacjami przygotowanymi przez GZOS odnośnie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w rozbiciu na klasy zerowe, szkoły podstawowe, gimnazja i Liceum Techniczne, liczby pra... 19.02.2002 Zamówienia publiczne W Urzędzie Gminy Limanowa przeprowadzone zostało szkolenie odnośnie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.Szkolenie prowadził Pan Bolesław Basiński przedstawiciel Klubu Sądeckiego Stowarzyszenia Wspierania Inicja... 18.02.2002 Podziękowanie za pracę W siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej odbyła się podniosła uroczystość związana z wręczeniem dyplomu uznania za długoletnią pracę nauczycielską zasłużonej emerytowanej Dyrektorce Szkoły Podstawowej w Ru... 17.02.2002 Szkolenie agroturystyczne W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się szkolenie poświęcone technice i obsłudze konsumentów oraz problematyce związanej z gastronomią w turystyce wiejskiej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Wspierania Wsi, a jeg...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30