Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

20.07.2009 ANKIETA W odpowiedzi na prośbę doktorantki Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poniżej zamieszczamy link do ankiety z prośbą o jej wypełnienie. Ankiety są całkowicie anonimowe.ANKIETA ... 07.07.2009 WAKACJE 2009 Urząd Gminy Limanowa wspólnie z placówkami kulturalnymi Gminy Limanowa przygotował bogaty program na wakacje zarówno dla dzieci i turystów wypoczywających na terenie naszej gminy jak i również dla mieszkańców gminy. W załąc... 02.07.2009 Bezpłatny dyżur w Starostwie Powiatowym w Limanowej Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska począwszy od dnia 01.09.2008 kontynuuje realizację znanego już projektu - Punkt Konsultacyjny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałani... 30.06.2009 Infolinia do zgłaszania szkód powodziowych dla osób ubezpieczonych w PZU Informujemy o infolinii, gdzie można przez całą dobę składać zgłoszenia szkód powstałych w związku z powodzią: 801 102 102. Zgłoszenie szkody można również dokonać elektronicznie, wchodząc na stronę internetową www.pz... 28.06.2009 XXV sesji Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Limanowa na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z podjętą przez Sejm RP ust... 14.06.2009 BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ 2009 Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę już po raz drugi postanowiło zorganizować akcję charytatywną, której celem będzie zbiórka pieniędzy na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. W tym roku bieg postanowiono zorganizować z... 08.06.2009 Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w gminie Limanowa W wyborach do Parlamentu Europejskiego w niedzielę w gminie Limanowa oddało swój głos 4850 osób na 17311 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Frekwencja wyniosła 28,02% wobec średniej w kraju 24,5%. Wyniki głosowania... 10.05.2009 Zawiadomienie Limanowa, dnia 07 maj 2009 r. Nasz znak: GP - 7629/03/2009. Zawiadomienie Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow... 29.04.2009 Ekologiczna gmina Gmina Limanowa zdobyła wyróżnienie w konkursie Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego w kategorii gospodarka wodno - ściekowa za podejmowane działania w dziedzinie rozbudowy wodociągów i budowy kanalizacji i oczyszczalni ściek�... 20.04.2009 XXIV sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXIV sesja Rady Gminy poświęcona ocenie wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy.Ocena wykonania budżetu poprzedzona była analizą wykonania budżetu przez resorto... 08.04.2009 Modernizacja roku Gmina Limanowa za modernizację Szkoły Podstawowej w Kaninie uzyskała dyplom za udział w I etapie konkursu "Modernizacja Roku 2008". Gmina Limanowa za modernizację Szkoły... 05.04.2009 Puchar po raz piąty Gmina Limanowa za 2008 r. zdobyła 4 miejsce w rankingu gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich uzyskując 2895 punktów. Punktacja dotyczy różnorodnych dziedzin związanych z działalnością gospodarczą i promocją gminy... 29.03.2009 Miejsca na terenie gminy Limanowa przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Zarządzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17 marca 2009 r. wyznaczono na obszarze gminy Limanowa miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborac... 15.03.2009 XXIII sesja Rady Gminy W dniu 16 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na br. oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Kanina oraz Wsi Męcina na lata 2... 08.03.2009 Ferie w Gminie Limanowa były bardzo udane W Gminie Limanowa w okresie Ferii organizowane były liczne imprezy kulturalne i sportowe przez Wiejskie Domy Kultury i Biblioteki i Szkoły.W Bibliotekach w naszej Gminie odbyły się liczne imprezy kulturalne i sportowe m. in. został... 22.02.2009 Wyciąg narciarski Łysa Góra {multithumb thumb_height=110}Na terenie gminy od dwóch lat funkcjonuje wyciąg narciarski Limanowa - Ski na Łysej Górze. Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów jest ponad 10 ha sztucznie śnieżonych i ratrakowanych tras o różn... 10.02.2009 Dyżur ARR w sobotę 14 lutego 2009 r. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 15 lutego 2009 r. kończy się pierwszy termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zb... 08.02.2009 Tydzień Ofiar Przestępstw W dniach 23 luty do 27 luty 2009r. w ramach "Tygodnia Ofiar Przestępstw", w lokalu Prokuratury Rejonowej w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 53 w godzinach od 10-tej do 14-tej prokuratorzy tut. Jednostki będą udzielać informacji o ... 08.02.2009 INFORMACJA Uprzejmie informujemy, iż rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. złożyć odpowiedni wnio... 19.01.2009 XXII sesja Rady Gminy {multithumb thumb_height=110}W gminie Limanowa odbyła się XXII sesja Rady Gminy na której uchwalony został budżet gminy na 2009 r. Budżet gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą ponad 57 mln. złotych, zaś po stronie wydatk... 15.01.2009 Zawiadomienie Limanowa, dnia 16 stycznia 2009 r. Nasz znak: GP - 7629/01/2009. Zawiadomienie Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Jt w Dz.U z 2000, nr 98, poz.1071), Wójt Gmi... 11.01.2009 Bezpłatny dyżur w Starostwie Powiatowym w Limanowej {multithumb thumb_height=110}Na podstawie Porozumienia o Współpracy zawartego między Starostwem Powiatowym w Limanowej a CTT Politechnika Krakowska przy Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego uruchomione zostały wyjazdowe d... 09.01.2009 Informacja Wójt Gminy Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w okresie 16.01.2009 r. - 06.02.2009 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanow... 30.12.2008 Informacja Wójt Gminy Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w okresie 31.12.2008 r. – 21.01.2009 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stan... 29.12.2008 XXI sesja Rady Gminy Limanowa W Gminie Limanowa odbyła się XXI sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy na br. oraz ustalono wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Ponadto Rada Gminy podjęła uc...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne