Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

03.04.2007 DECYZJA NR 1/07 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Znak sprawy: GA.7331/237/2006Limanowa, dnia 29.03.2007 r. DECYZJA NR 1/07 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 w związku z art. 50 ust. l, art. 54 oraz art. 51 ust. l pkt 2 ustawy ... 03.04.2007 Puchar po raz trzeci Gmina Limanowa za 2006 r. zdobyła 7 miejsce w rankingu gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, uzyskując w nim 2744 punkty. Nasza gmina jest po raz kolejny jedyną w powiecie limanowskim, która już po raz trzeci znalazł... 27.03.2007 Informacja o V sesji Rady Gminy W Gminie Limanowa odbyła się V sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie Gminy Limanowa oraz ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jedno... 06.03.2007 Szkolenia szansą na rozwój branży turystycznej W województwie małopolskim pod patronatem Marszałka Województwa realizowany jest projekt szkoleniowo - doradczy "Turystyka - wspólna sprawa". Dotychczas powstało 5 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe pro... 05.03.2007 Harmonogram zebrań wiejskich Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy w 2007 r. L.p. Miejscowość i miejsce zebrania Data zebrania Godzina zebrania Obsługa ze strony Urzędu 1. Stara Wieś II - szkoła 06.01.2007 r. godz. 1400 S. Odziomek 2. Ko... 25.02.2007 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa Limanowa, dnia 26 lutego 2007 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu... 21.02.2007 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Nasz znak: GA 7333/183/06Limanowa, dnia 19 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Zawiadamia się zgodnie z art. 89 §1 i 2, art. 90 §1, 2 i 3 oraz art. 91 § l, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administr... 30.01.2007 IV Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się IV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2007 r. Przyjęcie budżetu gminy przez Radę Gminy stosunkiem głosów za 17, przeciw 1 i 1 wstrzymującym się poprzedzone było dogłębną ... 10.01.2007 Informacja o wyborach do rad powiatowych INFORMACJA o wyborach do rad powiatowych Małopolskiej Izby rolniczej w Gminie Limanowa Zgodnie z uchwałą nr 100/2006 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 10 października 2006 roku, w związku z kończącą się II kadencją funkcjono... 28.12.2006 III sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się III sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawach: obsadzenia wygasłego mandatu radnego w 2 okręgu wyborczym. Radnym został Pan Jan Hutek, który otrzymał największą liczbę głosów z l... 05.12.2006 II sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się II sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy złożył ślubowanie i zostało mu ustalone wynagrodzenie za pracę wraz z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z za... 23.11.2006 I sesja Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Limanowa, na której wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został ponownie już piątą kadencję P... 05.11.2006 IV Kapelusz dla Wójta Gminy Wczoraj podczas Zaduszek Witosowych w Wierzchosławicach 10 gospodarzy małopolskich gmin - laureatów plebiscytu "Gazety Krakowskiej" oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - otrzymało honorowe tytuły Najlepszego Wójta i W... 26.10.2006 XLI sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XLI sesja Rady Gminy poświęcona podsumowaniu kadencji 2002-2006 oraz zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w złożonych oś... 25.10.2006 OBWIESZCZENIE Limanowa, dnia 20 października 2006 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Limanowa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXXVI/179/98 z dni... 17.10.2006 Certyfikat "Przejrzysta Polska" dla Gminy Limanowa W dniu 17 października br. w Krakowie odbyła się regionalna konferencja podsumowująca II etap akcji "Przejrzysta Polska" w województwie małopolskim. W II etapie akcji mogły brać udział tylko te samorządy, które ukończyły pi... 16.10.2006 Gmina Limanowa - "otwarta" na unijne pieniądze W latach 2007 - 2013 Polska będzie miała szansę wykorzystać aż 67,28 mld euro z Unii Europejskiej. Środki te będą wydatkowane w ramach 16 regionalnych (wojewódzkich) programów operacyjnych oraz 6 programów operacyjnych: Prog... 01.10.2006 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XL sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzeniu dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont d... 14.09.2006 Zaproszenie Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych w Chabówce autor produktu turystycznego Kolejowych Szlaków Turystycznych w imieniu swoim i Partnerów tradycji staropolskiej zadość czyniąc, łaskawie prosić raczą J.... 10.09.2006 Zawiadomienie Nasz znak: ROEG - 7627/18/2006Limanowa, dnia 4 września 2006 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Jt w Dz.U. z 2000, nr 98, poz. 1071), w zwią... 30.08.2006 Informacja XXXIX sesji Rady Gminy W dniu 31 sierpnia 2006 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy, na której dokonano oceny realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Przyjęcie informacji poprzedzone było analizą realizacji budżetu przez resortowe Komisje Rady, k... 23.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/144/2006Limanowa, dnia 24.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 22.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/164/2006Limanowa, dnia 23.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 16.08.2006 ZAWIADOMIENIE Znak: GA.7331/137/2006Limanowa, dnia 17.08.2006r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.61 § 4 i art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071). zawiadamiam, że ... 26.07.2006 Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Limanowa W gminie Limanowa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy Limanowa polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowej części subwencji oświatowej dla gminy z przeznaczeniem na wydatki bie�...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne