Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

11.07.2004 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. /Dz. U. Nr 80 poz. 717 / o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Limanowa informuje, że z dniem 8.07.2004 r. wszczęto postępowanie na wniosek Wielobranżowe... 01.07.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 1 lipca 2004 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Limanowa, na której dokonano zmian w budżecie gminy, które polegały na wprowadzeniu do budżetu dotacji otrzymanych na realizację zadań oświatowy... 13.06.2004 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego Wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego ... 07.06.2004 Sesja Rady Gminy W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XX sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy oraz ustalono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w związku ze składanymi wnioskami do ZPORR obejmują... 19.05.2004 Sesja Rady Gminy W dniu 20 maja 2004 r. w gminie Limanowa odbyła się XIX sesja Rady Gminy, której głównym celem było uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Limanowa na lata 2004 - 2013.Plan ten jest jednym z załączników przy ubieganiu się o ... 29.04.2004 Sesja Rady Gminy Rada Gminy na sesji odbytej w dniu 29 kwietnia br. stosunkiem głosów 17 za i 4 wstrzymujących się udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone by... 15.04.2004 Sesja Rady Gminy W gminie Limanowa odbyła się XVII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na wprowadzaniu otrzymanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz oświetlenie dróg.Ponadto dokonano zmian... 24.03.2004 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.W wyniku przeprowadzonej analizy i dyskusji Komisja Rewizyjna jednogło... 29.02.2004 Sesja Rady Gminy W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XVI sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały uchwały w sprawie likwidacji filii szkół w Kisielówce, Rupniowie II i Starym Rybiu.Obwody tych szkół zostały włączone... 25.01.2004 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XV sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok. Przyjęcie budżetu na sesji poprzedzone było jego analizą na posiedzeniach resortowych Komisji ... 24.01.2004 VIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Limanowa Kolędy, pastorałki płynęły nie tylko ze sceny starowiejskiego Domu Kultury, ale także widowni, która chętnie włączała się do zaintonowanego przez kolędników śpiewania. Ósmy z przeglądów kolędniczych zorganizowanych w ... 19.01.2004 Komisja Rolnictwa i Finansów W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2004 r. W efe... 29.12.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XIV sesja Rady Gminy, na której przyjęto program współpracy gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy... 17.12.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XIII sesja Rady Gminy, na której dokonano zmian w budżecie gminy polegających na dokonaniu przeniesień kredytów budżetowych pomiędzy działami oraz wprowadzeniu do budżetu części oświat... 03.12.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XII sesja Rady Gminy, na której uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości na 2004 r. Zgodnie z zaakceptowaną propozycją przez Komisję Finansową Rady Gminy podatki wzrastają nieznac... 18.11.2003 Program współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Limanowa przedstawia - organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)... 06.11.2003 V miejsce Wójta Gminy Limanowa W Plebiscycie im. Wincentego Witosa o tytuł Najlepszego Wójta Małopolski czytelnicy Gazety Krakowskiej zgłosili do tego tytułu 72 gospodarzy małopolskich gmin, którzy otrzymali łącznie 74 218 ważnych głosów.Laureatami zostal... 29.10.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się XI sesja Rady Gminy, na której dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.Spośród zgłoszonych 22 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego przez obyw... 22.10.2003 Brązowy Laur Edukacji Samorządowej dla Gminy Limanowa Dzisiaj w siedzibie tygodnika "Polityka" w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Profesjonalizacja polskiej administracji samorządowej warunkiem naszego sukcesu w Unii Europejskiej" zorganizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo... 08.10.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się X sesja Rady Gminy Limanowa, na której dokonano zmian w budżecie gminy na 2003 r. polegających na wprowadzeniu do budżetu dotacji celowych na dodatki mieszkaniowe i dożywianie uczniów oraz d... 27.08.2003 Sesja Rady Gminy W Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się IX sesja Rady Gminy Limanowa, której głównym tematem obrad była ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Planowane dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w 56,5% z... 26.08.2003 Obrady Komisji Rady W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w dniu 26 sierpnia br. oraz w dniu 27 sierpnia połączone Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komis... 17.07.2003 DROGA Z SAPARD - U Można już bezpiecznie przejechać na trasie Stara Wieś - Siekierczyna. W środę oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną drogę.Droga ma długość 3,5 km, przy czym w ramach inwestycji nową nawierzchnię położono na odcinku ... 24.06.2003 Nabór kandydatów na ławników Rada Gminy Limanowa działając na podstawie art.. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych w obszarze właści... 17.06.2003 Sesja Rady Gminy Limanowa W Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 18 czerwca 2003 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa, na której podjęte zostały uchwały w sprawach:zmian w budżecie gminy na 2003 r.zmiany w statucie gminy,określenia zakresu i formy inf...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne