Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXXIII sesja Rady Gminy

29.04.2010

W gminie Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Limanowa poświęcona ocenie wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy.

Ocena wykonania budżetu gminy poprzedzona była analizą wykonania budżetu przez resortowe Komisje Rady, które pozytywnie oceniły wykonanie budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie oceniła wykonanie budżety gminy za 2009 r.


{multithumb thumb_height=150}

Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 r. W trakcie obrad podkreślono starania Wójta Gminy i podległych Jemu Urzędu Gminy o dodatkowe środki dzięki czemu udało się wydatkować na zadania inwestycyjne kwotę ponad 20 mln złotych tj. 1/3 wydatków gminy.

Rozpoczynając sesję Rada Gminy wysłuchała wystosowała apel oraz minutą ciszy uczciła pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2010 r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2009 r.;
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą;

Ponadto zaakceptowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, polegającą na zwolnieniu rezerwacji terenu pod budowę zbiornika retencyjnego w Młynnem.

W ramach interpelacji i wniosków radni przedstawili problemy związane z:

 • zapewnieniem opieki przedszkolnej dla ponad 60 dzieci z terenu gminy, które nie zostały przyjęte do przedszkoli na terenie miasta;
 • przyspieszenia remontów dróg gminnych i osiedlowych po okresie zimowym;
 • zamontowaniem znaków ograniczających tonaż przy drogach osiedlowych;
 • uzupełnieniem poboczy przy niektórych drogach.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

Relacja filmowa z sesji na portalu limanowa28.tv

W gminie Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Limanowa poświęcona ocenie wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy.

Ocena wykonania budżetu gminy poprzedzona była analizą wykonania budżetu przez resortowe Komisje Rady, które pozytywnie oceniły wykonanie budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie oceniła wykonanie budżety gminy za 2009 r.


{multithumb thumb_height=150}

Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 r. W trakcie obrad podkreślono starania Wójta Gminy i podległych Jemu Urzędu Gminy o dodatkowe środki dzięki czemu udało się wydatkować na zadania inwestycyjne kwotę ponad 20 mln złotych tj. 1/3 wydatków gminy.

Rozpoczynając sesję Rada Gminy wysłuchała wystosowała apel oraz minutą ciszy uczciła pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2010 r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2009 r.;
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą;

Ponadto zaakceptowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, polegającą na zwolnieniu rezerwacji terenu pod budowę zbiornika retencyjnego w Młynnem.

W ramach interpelacji i wniosków radni przedstawili problemy związane z:

 • zapewnieniem opieki przedszkolnej dla ponad 60 dzieci z terenu gminy, które nie zostały przyjęte do przedszkoli na terenie miasta;
 • przyspieszenia remontów dróg gminnych i osiedlowych po okresie zimowym;
 • zamontowaniem znaków ograniczających tonaż przy drogach osiedlowych;
 • uzupełnieniem poboczy przy niektórych drogach.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

Relacja filmowa z sesji na portalu limanowa28.tvLiczba wyświetleń: 1843
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne