Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXIX sesja Rady Gminy

09.12.2009

W Gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, na której uchwalono budżet gminy na 2010 r. Uchwalenie budżetu gminy poprzedzone było analizą jego projektu przez resortowe Komisje Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały ten projekt i po przeprowadzonej dyskusji na sesji został przyjęty stosunkiem głosów 18 za i 1 wstrzymującym się.
W uchwalonym budżecie gminy zamierza się przeznaczyć kwotę prawie 19 mln złotych na inwestycje tj. 30% wydatków.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła ponadto uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na br.,
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Limanowskim w sprawie określenia warunków przystąpienia gminy do projektu „Tworzenie, rozwój i renowacja szlaków turystycznych w regionie na terenie Beskidu Wyspowego”,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego z jego dotychczasowym najemcą,
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Młynnem.

Na wstępie Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • usprawnieniem sprawy objazdu w związku z remontem mostu w Młynnem,
 • poprawą oznakowania przy drogach powiatowych,
 • dalszą kontynuacją budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem oraz budową chodnika przy drodze Mordarka - Kłodne.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

W Gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, na której uchwalono budżet gminy na 2010 r. Uchwalenie budżetu gminy poprzedzone było analizą jego projektu przez resortowe Komisje Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały ten projekt i po przeprowadzonej dyskusji na sesji został przyjęty stosunkiem głosów 18 za i 1 wstrzymującym się.
W uchwalonym budżecie gminy zamierza się przeznaczyć kwotę prawie 19 mln złotych na inwestycje tj. 30% wydatków.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła ponadto uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na br.,
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Limanowskim w sprawie określenia warunków przystąpienia gminy do projektu „Tworzenie, rozwój i renowacja szlaków turystycznych w regionie na terenie Beskidu Wyspowego”,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego z jego dotychczasowym najemcą,
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Młynnem.

Na wstępie Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • usprawnieniem sprawy objazdu w związku z remontem mostu w Młynnem,
 • poprawą oznakowania przy drogach powiatowych,
 • dalszą kontynuacją budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem oraz budową chodnika przy drodze Mordarka - Kłodne.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1865
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne