Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXXII Sesja Rady Gminy

29.03.2010

W gminie Limanowa odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy, na której Rada Gminy zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na rok 2010,

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Męcina i Pisarzowa",
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali z ich dotychczasowymi najemcami,
 • przystąpienia Gminy Limanowa do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas sesji Wójt Gminy Władysław Pazdan poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg powiatowych, gminnych i osiedlowych po okresie zimowym;
 • urządzeniem placu targowego dla rolników na terenie Limanowej;
 • wystąpienia z wnioskiem do władz nadrzędnych w sprawie zwolnienia z rezerwacji terenu pod zbiornik w Młynnem;
 • zorganizowania akcji sprzątania poboczy dróg po okresie zimowym;
 • zwiększenia pojemności centrali telefonicznej w Kaninie i Siekierczynie w celu stworzenia możliwości podłączenia się chętnych do Internetu.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Limanowa.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady, Wójt Gminy i radni gminy złożyli sobie wzajemne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Stanisław Odziomek

W gminie Limanowa odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy, na której Rada Gminy zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na rok 2010,

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Męcina i Pisarzowa",
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali z ich dotychczasowymi najemcami,
 • przystąpienia Gminy Limanowa do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas sesji Wójt Gminy Władysław Pazdan poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg powiatowych, gminnych i osiedlowych po okresie zimowym;
 • urządzeniem placu targowego dla rolników na terenie Limanowej;
 • wystąpienia z wnioskiem do władz nadrzędnych w sprawie zwolnienia z rezerwacji terenu pod zbiornik w Młynnem;
 • zorganizowania akcji sprzątania poboczy dróg po okresie zimowym;
 • zwiększenia pojemności centrali telefonicznej w Kaninie i Siekierczynie w celu stworzenia możliwości podłączenia się chętnych do Internetu.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Limanowa.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady, Wójt Gminy i radni gminy złożyli sobie wzajemne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Stanisław OdziomekLiczba wyświetleń: 1636
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne