Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Limanowa

03.03.2011

Dnia 22 lutego 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Limanowa.

Przedmiotem spotkania były sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Zespołu.


Celem działania Zespołu jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.

{multithumb thumb_height=150}

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Podczas spotkania Wójt Gminy, Władysław Pazdan wręczył członkom Zespołu listy powołania do pracy w Zespole.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej - Pani Danuta Pach, Pan Patryk Wójtowicz, przedstawiciel Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień ’’Promedicum’’- Pani Maria Gąsiorowska, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Limanowej - Pani Iwona Oleksy, przedstawiciel Zespołu Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych oraz Pani Renata Bukowiec, przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - Pan Mirosław Bulanda, przedstawiciel szkół z terenu Gminy Limanowa - Pani Renata Lisek, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Beata Dutka.


Członkowie Zespołu przyjęli regulamin działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, dokonali wyboru przewodniczącego Zespołu. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Mirosław Bulanda. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze skalą zjawiska przemocy na terenie Gminy Limanowa oraz z działaniami podjętymi w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. Na zakończenie członkowie Zespołu zatwierdzili program kolejnego posiedzenia.

Dorota Musiał

Dnia 22 lutego 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Limanowa.

Przedmiotem spotkania były sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Zespołu.


Celem działania Zespołu jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.

{multithumb thumb_height=150}

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Podczas spotkania Wójt Gminy, Władysław Pazdan wręczył członkom Zespołu listy powołania do pracy w Zespole.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej - Pani Danuta Pach, Pan Patryk Wójtowicz, przedstawiciel Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień ’’Promedicum’’- Pani Maria Gąsiorowska, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Limanowej - Pani Iwona Oleksy, przedstawiciel Zespołu Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych oraz Pani Renata Bukowiec, przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - Pan Mirosław Bulanda, przedstawiciel szkół z terenu Gminy Limanowa - Pani Renata Lisek, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Beata Dutka.


Członkowie Zespołu przyjęli regulamin działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, dokonali wyboru przewodniczącego Zespołu. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Mirosław Bulanda. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze skalą zjawiska przemocy na terenie Gminy Limanowa oraz z działaniami podjętymi w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. Na zakończenie członkowie Zespołu zatwierdzili program kolejnego posiedzenia.

Dorota MusiałLiczba wyświetleń: 4151
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne