Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

V sesja Rady Gminy Limanowa

31.03.2011

W dniu 31 marca br. odbyła się V sesja Rady Gminy, na której Rada wysłuchała informacji o realizacji planu gospodarki odpadami w latach 2009 - 2010 stwierdzając, że plan realizowany był prawidłowo.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2011 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,

 • rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 • zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 • określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
 • rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań gminy przez Wójta Gminy Limanowa.
{multithumb thumb_height=150}

Równocześnie podczas sesji Rada Gminy wysłuchała informacji o działalności Wójta Gminy w okresie miedzysesyjnym.
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • ograniczeniem tonażu na drodze Rupniów - Szyk obok Stadionu i wyczyszczeniem rowów przy tej drodze,
 • podjęciem działań w kierunku likwidacji osuwiska w Starej Wsi przy Golcowie,
 • oznakowaniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Limanowa - Nowe Rybie koło sklepu „Izabella” w Koszarach i zlikwidowanie przełomu w asfalcie na tej drodze koło wodociągów,
 • przejęciem przez powiat drogi Nowe Rybie - Kamionna w związku z wybudowanym nowym mostem i poprawieniem nawierzchni tej drogi,
 • wykonaniem usterek wskazanych w protokole kontrolnym wizytacji chodnika w Starej Wsi I,
 • naprawieniem mostku w Starej Wsi I koło Setlaków,
 • posypaniem żwirem na przystankach w Pisarzowej, gdyż jest błoto,
 • przywróceniem kursów Mirobusa w stronę szkoły w Kłodnem,
 • wyznaczeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskieji na Wesołej dla wysiadających z busów,
 • naprawą odcinka drogi w Mordarce,
 • poprawą założonych znaków drogowych wzdłuż drogi Łososina Górna - Pasierbiec - Młynne remontowanej w ramach schetynówki,
 • przeniesieniem przystanku w Starej Wsi Wola nad szkołą w miejsce wykonanej przy drodze zatoki.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

W dniu 31 marca br. odbyła się V sesja Rady Gminy, na której Rada wysłuchała informacji o realizacji planu gospodarki odpadami w latach 2009 - 2010 stwierdzając, że plan realizowany był prawidłowo.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2011 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,

 • rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 • zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów,
 • określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
 • rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań gminy przez Wójta Gminy Limanowa.
{multithumb thumb_height=150}

Równocześnie podczas sesji Rada Gminy wysłuchała informacji o działalności Wójta Gminy w okresie miedzysesyjnym.
W ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • ograniczeniem tonażu na drodze Rupniów - Szyk obok Stadionu i wyczyszczeniem rowów przy tej drodze,
 • podjęciem działań w kierunku likwidacji osuwiska w Starej Wsi przy Golcowie,
 • oznakowaniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Limanowa - Nowe Rybie koło sklepu „Izabella” w Koszarach i zlikwidowanie przełomu w asfalcie na tej drodze koło wodociągów,
 • przejęciem przez powiat drogi Nowe Rybie - Kamionna w związku z wybudowanym nowym mostem i poprawieniem nawierzchni tej drogi,
 • wykonaniem usterek wskazanych w protokole kontrolnym wizytacji chodnika w Starej Wsi I,
 • naprawieniem mostku w Starej Wsi I koło Setlaków,
 • posypaniem żwirem na przystankach w Pisarzowej, gdyż jest błoto,
 • przywróceniem kursów Mirobusa w stronę szkoły w Kłodnem,
 • wyznaczeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskieji na Wesołej dla wysiadających z busów,
 • naprawą odcinka drogi w Mordarce,
 • poprawą założonych znaków drogowych wzdłuż drogi Łososina Górna - Pasierbiec - Młynne remontowanej w ramach schetynówki,
 • przeniesieniem przystanku w Starej Wsi Wola nad szkołą w miejsce wykonanej przy drodze zatoki.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.



Liczba wyświetleń: 1524
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne