Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

28.06.2023 Dyżury doradcy PGNiG w Lipcu 2023 Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa, tj. piątek  07 lipiec w godz. 8.30 - 13.30. W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.: -możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu, -procesu pr... 27.06.2023 Jednogłośne Absolutorium za 2022 rok dla Wójta Gminy Limanowa W dniu 22 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.... 26.06.2023 Sezon turystyczny 2023 oficjalnie otwarty na górze Paproć   W niedzielne popołudnie 25 czerwca na górze Paproć odbyło się uroczyste Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej.  Uroczystość „Otwarcia Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej” rozpoczęła o god... 23.06.2023 Zaproszenie na Sympozjum Naukowe -"Współczesne Wyzwania Ekologi od Teorii do Praktyki" W dniu 30 czerwca 2023 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Limanowa, odbędzie się Sympozjum Naukowe, którego tematem przewodnim jest "Współczesne Wyzwania Ekologi od Teorii do Praktyki". Sympozjum jest dwuetapowe, pierwsze w... 22.06.2023 W najbliższą niedzielę inauguracja sezonu turystycznego na Paproci W  niedziele, tj. 25 czerwca br. na górze Paproć (645 m n.p.m.) odbędzie się uroczyste Otwarcie Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej. Imprezę jak co roku rozpocznie msza św., a po niej zaplanowany jest szereg atrakcji. Wyjątkowo w tym roku uroczy... 22.06.2023 Utrudnienia w ruchu drogowym Informujemy, że od dnia 22.06.2023 r. rozpocznie się modernizacja dróg :Młynne nad Młynem, Bałażówka - Kisielówka oraz Bałażówka Za Gorą. w związku z pracami występować będą utrudnienia w ruchu drogowym. Bard... 21.06.2023 Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 oraz nagrody za szczegolne osiągnięcia   W dniu 20czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa wręczono nagrody uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023. Edyta Król Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej przywitała dyrektor&... 20.06.2023 Informacja o zebraniu wiejskim w miejscowości Koszary Sołtys wsi Koszary zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2023 r. /sobota/ o godz. 17.00 w budynku remizy OSP w Łososinie Górnej.   Program zebrania przewiduje: 1.Otwarcie zebrania. 2.S... 16.06.2023 400 tysięcy pozyskanego dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Dzisiaj tj. 16 czerwca 2023r. w Szkole Podstawowej w Mordarce odbyło się uroczyste przekazanie informacji o dofinansowaaniu w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu". Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie na pięć złożonych wniosków - 80 t... 15.06.2023 Raport o stanie Gminy Limanowa za 2022r.   Raport o stanie Gminy Limanowa za 2022r.   Na najbliższej sesji Rady Gminy Limanowa, odbędzie dyskusja nad raportem o stanie Gminy Limanowa. Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o s... 15.06.2023 Zaproszenie na XXX Sesje Rady Gminy Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXX sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. /czwartek/ o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa. &... 15.06.2023 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Limanowa Szanowni państwo Członkowie komisji     Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspó... 15.06.2023 Informacja o Posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa   Szanowni państwo  Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji     Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018... 14.06.2023 Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące działki dz. ew. nr 30 w Koszarach Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990... 13.06.2023 Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej   WOJEWODA MAŁOPOLSKI   zawiadamia, 6 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od k... 13.06.2023 Informacja dotycząca zebrania wiejskiego w miejscowości Siekierczyna I Sołtys wsi Siekierczyna I zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r. /sobota/ o godz. 16.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Siekierczynie I. Program zebrania przewiduje: 1.Otwarcie zeb... 13.06.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o tr... 07.06.2023 Trwają prace przy wieży widokowej na górze Kamionna W ostatnim czasie Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut,wraz Zastępcą Wojciechem Pazdanem  nadzorowali  postęp prac przy budowie wieży widokowej na szczycie góry Kamionna w Makowicy. Obecnie zostały wykonany pierwszy etap budowy jakim jest ... 07.06.2023 Spotkanie dotyczące przebiegu planowanych do wykonania przez PKP nowych linii kablowych. 31 maja w godzinach od 12-18 w Świetlicy Wiejskiej w Pisarzowej odbyło się spotkanie dotyczące  wykonania nowych lini kablowych  zasilających GPZ Chomranice-PT Pisarzowa I ,PT Pisarzowa -Limanowa oraz podstacji trakcyjnej  dla zasilenia modernizowane... 06.06.2023 ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI NA SZLAKU POLSKIEJ HISTORII - felieton Janiny Firlej   Witaj majowa jutrzenko Świeć naszej polskiej krainie Uczcimy ciebie piosenką Przy zabawie i przy winie (…)  Wrogów tłuszcze wyrok boski Zmiótł z powierzchni polskich łanów Znikła boleść, znikły troski Nie ma w Polsce ob... 02.06.2023 Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa Szanowni państwo Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji     Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 639... 02.06.2023 Nowy obwód głosowania w Kisielówce Postanowieniem nr 179/2023 r. z dnia 29 maja 2023 r. Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II dokonał zmian w podziale Gminy Limanowa na stałe obwody głosowania poprzez wyłączenie z granic obwodu głosowania nr 11 – z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szkole... 31.05.2023 Podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji w miejscowościach Kłodne i Męcina W ostatnim czasie w Urzędzie Gminy Limanowa miało miejsce podpisanie umowy  na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłodne oraz Męcina. Umowa została podpisana przez  Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta oraz właściciela Fir... 31.05.2023 Jubileusz 30-lecia Domu Pomocy Społecznej w Limanowej 24 maja 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej świętowano uroczyście jubileusz 30-lecia działalności. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów, dyrektorów zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej... 30.05.2023 Utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości Koszary W związku z remontem dróg masą asfaltową na terenie miejscowości Koszary w dniu 31 maja  i 1 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Za uniedogodnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość....
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne