Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

11.05.2023 Przerwa w dostawie wody Informujemy mieszkańców – użytkowników wody z wodociągu Lipowe o chwilowej awarii wodociągu co spowoduje przerwę w dostawie wody jutro od godziny 8.00 - 15.00 u części mieszkańców Lipowego. Za utrudnienia przepraszamy.... 10.05.2023 Konsultacje dotyczące wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej... 09.05.2023 Utrudnienia w ruchu drogowym w Starym Rybiu W związku z remontem drogi gminnej nr.340486 K Stare Rybie-Zimna Woda-Podgórze,informujemy mieszkanców o utrudnieniach w ruchu drogowym i pieszym , jak również  zmianie organizacji  dowozu. Za utrudnienia przepraszamy.... 08.05.2023 Wypłata stypendiów socjalnych w 2023 Wójt Gminy Limanowa informuje o wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa. Wypłata stypendiów odbędzie się dnia 10.05.2023 r. na numery rachunków bankowych podanych we wnioskach.   Po ... 05.05.2023 Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2 RATA   Urząd Gminy Limanowa - Wydział Organizacyjny przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, że do dnia 31 maja 2023 r. należy wnieść na rachunek Urzędu Gmin... 05.05.2023 Uzupełnienie do zaproszenia na spotkanie w sprawie budowy linii kablowej i podstacji trakcyjnej Uzupełnienie do zaproszenia na spotkanie w sprawie budowy linii kablowej i podstacji trakcyjnej w miejscowościach Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne   Poniżej przedstawia się wykaz działek ewidencyjnych, na których planowane jest przedsięwzięc... 04.05.2023 SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA   Gmina Limanowa ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 15 ton ORZECHA i 1 tona KOSTKI w cenie 2000 zł za tonę. Węgiel pochodzi z kopalni „Janina” w Libiążu. Sprzedaż końcowa odbywa się bez ogra... 04.05.2023 Międzynarodowy Dzień Strażaka - życzenia od władz samorządowych W Dniu Świętego Floriana, wszystkim Strażakom, składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pełnioną służbę. Życzymy abyście mieli jak najmniej pożarów i interwencji i samych szczęśliwych powrotów z akcji. Jesteśmy pełni uznania... 02.05.2023 Budowa kolei - spotkanie w sprawie budowy linii kablowej i podstacji trakcyjnej W związku z planowaną budową linii kablowych zasilających GPZ Chomranice – PT Pisarzowa i PT Pisarzowa – PT Limanowa oraz podstacji trakcyjnej, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże- Szczyrzyc- Tymbark/Mszana ... 02.05.2023 Wodociąg Lipowe - prośba do mieszkańców o obserwację posesji W związku z poszukiwaniem awarii wodociągu na Lipowem, prosimy o zwrócenie uwagi na teren w miejscach przebiegu wodociągu w obrębie swoich posesji. Przypadki podejrzeń awarii należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy na nr tel.182630024 lub do sołtys... 27.04.2023 Dyżury doradcy PGNiG w maju 2023 Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa, to piątek  19 maja w godz. 8.30 - 13.30. W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.: -możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu, -procesu ... 27.04.2023 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - KL RAVENSBRÜCK 21 KWIETNIA  odbył się  IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - KL RAVENSBRÜCK, którego  tematyka prac było: -   plastyczna interpretacja wiersza poetek obozowych z KL Ravensbrück, -   plastyczna interpretacja f... 26.04.2023 Informacja o zebraniu Wiejskim w miejscowości Walowa Góra Sołtys wsi Walowa Góra zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2023 r. /niedziela/ o godz. 15:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Walowej Górze.            ... 26.04.2023 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO RUPNIÓW II - Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 R. Po dokonaniu analizy wyników badań w punkcie poboru próbki wody z wodociągu wiejskiego Rupniów II, pobranej w dniu 24 kwietnia  2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: - jakość wody w przedmiotowym wodo... 25.04.2023 II Małopolski Dzień dla Klimatu Limanowa. W sobotę (22 kwietnia) na płycie limanowskiego rynku w ramach przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej odbyły się obchody II Małopolskiego Dnia dla Klimatu.  W spotkaniu wział udział Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. Po oficjalnym ... 21.04.2023 Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Limanowa W dniu 17.04.2023r. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz Prezesem Zarządu firmy ZBD Group Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagodowa 61- Katarzyną Chełmecką-Lech podpisał umowe na realizacje zadania  pn."Modernizacji dróg wewnetrznych"... 14.04.2023 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. budowy sieci gazowej Przedkładamy Państwu do informacji Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowe sieci gazowej średniego ciśnienia na działk... 14.04.2023 GMINA KOŃCZY SPRZEDAŻ WĘGLA   Urząd Gminy Limanowa informuje, że bazując na obecnie obowiązującym stanie prawnym z dniem 14 kwietnia kończy procedurę przyjmowania wniosków o zakup węgla, rozpoczynając jednocześnie proces podsumowania i zakończenia preferencyjnej sprzedaży o... 14.04.2023 Dyżury doradcy PGNiG w kwietniu Najbliższy termin dyżuru doradcy PGNiG w Urzędzie Gminy Limanowa, to piątek  14 kwietnia  w godz. 8.30 - 13.30. W czasie dyżuru doradca udzieli szczegółowych informacji dotyczących m.in.: -możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu, -procesu p... 13.04.2023 Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu-Czyste Powietrze W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, robot... 13.04.2023 Przerwa w dostawie wody z wodociągu w Kłodnem Spółka Wodociągowa w Kłodem informuje, że w wyniku awarii jest przerwa w dostawie wody od wulkanizatora w kierunku Chomranic. Przewidywany czas dostawy wody godzina 13.00. Za trudnienia spółka przeprasza.... 12.04.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Pisarzowa Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 345 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie : 1.&nb... 12.04.2023 Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś je w urzędzie. Wójt Gminy Limanowa informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art.3 ust. 3 pkt 1 i 2) nałożono na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydo... 12.04.2023 Ilość bioodpadów w przydomowych kompostownikach - ankieta Dzięki ankiecie możliwe będzie oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Limanowa w 2023 roku. W związku... 11.04.2023 17 kwietnia 2023 r. - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 17 kwietnia 2023 r. -  wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników Urząd Gminy Limanowa informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. zostaną przelane środki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, na rachunek bankowy wskazany we wniosku....
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne